Смъртоносната експлозия, която избухна във вторник на територията на Полша, членка на НАТО, близо до границата й с Украйна, породи опасения, че войната на Русия в Украйна ще се превърне в по-широк конфликт. Ако се установи, че Москва е виновна за взрива, това може да задейства принципа на НАТО за колективна отбрана. Той е известен като член 5. Според този член нападение срещу един от членовете на западния алианс се счита за нападение срещу всички, и ще започне обсъждане на потенциален военен отговор.

Какво е член 5

Текстът му предвижда:

"Страните по Договора се договарят, че въоръжено нападение, предприето срещу една или повече от тях, в Европа или в Северна Америка, ще се разглежда като нападение срещу всички тях.
Вследствие на това те се договарят, че в случай на такова въоръжено нападение всяка от тях, упражнявайки правото си на индивидуална или колективна самоотбрана, признато в член 51 от Устава на Организацията на обединените нации, ще окаже помощ на нападнатата страна или страни по Договора, като незабавно предприеме, индивидуално и съгласувано с останалите страни по Договора, такива действия, каквито смята за необходими, включително употребата на въоръжена сила, за възстановяване и поддържане на сигурността в Северноатлантическата зона.
Всяко такова въоръжено нападение и предприетите като следствие от него мерки ще бъдат незабавно доведени до знанието на Съвета за сигурност. Осъществяването на такива мерки ще бъде прекратено, след като Съветът за сигурност предприеме необходимите стъпки за възстановяване и поддържане на международния мир и сигурност."

Как войната в Украйна може да го задейства

Тъй като Украйна не е част от НАТО, нахлуването на Русия през февруари не задейства член 5, въпреки че Съединените щати и други държави членки побързаха да предоставят военна и дипломатическа помощ на Киев. Експертите обаче отдавна предупреждават за потенциала за разпространение към съседните страни от източния фланг на НАТО, което може да принуди алианса да отговори военно. Подобни действия от страна на Русия, умишлени или случайни, повишиха риска от разширяване на войната чрез директно включване на други страни в конфликта.

Автоматично ли е задействането на член 5

Не. След атака срещу държава членка останалите се събират, за да определят дали са съгласни да разглеждат нападението като ситуация по член 5. Няма ограничение във времето колко може да отнемат такива консултации и експертите казват, че езикът е достатъчно гъвкав, за да позволи на всеки член да реши докъде да стигне в отговора на въоръжена агресия срещу друг.

Използван ли е член 5 досега

Да. Член 5 е бил активиран веднъж - от името на Съединените щати, в отговор на атаките с отвлечени самолети срещу Ню Йорк и Вашингтон от 11 септември 2001 г.

Какво казва Байдън за ангажирането с член 5

Докато настоява, че Съединените щати нямат интерес да водят война срещу Русия, президентът Джо Байдън каза след началото на нахлуването на Москва, че Вашингтон ще изпълни ангажиментите си по член 5 за защита на партньорите от НАТО. "Америка е напълно готова с нашите съюзници от НАТО да защитава всеки сантиметър от територията на НАТО. Всеки един сантиметър", каза Байдън в Белия дом през септември. Той беше заявил по-рано, че "няма съмнение", че неговата администрация ще спази член 5.