сн. Уикипедия

В Европа камбаната се свързва с християнството и играе важна роля в живота на хората. Още в миналото са я използвали за ограничаване на разпространението на различни епидемии. При появата на холера и чума камбаните на всички храмове започвали да бият в един и същ момент. И те наистина са помагали, а положителният резултат днес може да се обясни и по научен начин. Руски изследователи под ръководството на академик Шипунов твърдят, че камбаните са генератори на енергия в ултразвуковия диапазон, които разрушават болестотворната среда. Според тях камбанният звън обезврежда вирусите на грипа и жълтеницата в радиус от 5 км. Ако в стаята има дори една малка камбанка, то при нейния звън вирусите се превръщат в кристални структури и вече не носят зараза. Освен това звънът на камбаната има силно въздействие върху емоционалната и духовната сфера на човека. Помага му да излезе от стресови състояния и нервни сътресения. Доказано е, че органите в човешкото тяло са настроени на определени тонове и целият организъм като камертон резонира с околното звуково поле. Така ниските звуци стабилизират психиката, а високите внасят дисхармония. Затова камбанните звуци въздействат благотворно върху човека независимо от пол, възраст и религия. Днес руските медици използват целенасочено камбанния звън в лекуването на хипертония, язва, бронхиална астма и за облекчаване на болката при пациенти с тежки диагнози.

„Металните цветя" са вид генератори на енергия в ултразвуковия диапазон, които разрушават болестотворната среда. Физиците са доказали, че църковните камбани генерират свръхлеки частици - микролептони, по-малки и по-леки от електроните. Във възбудено състояние тези свръхлеки частици са способни да обезвредят микробите. Затова камбаненият звън обеззаразява местността около храма и унищожава многочислените вируси, причинители на различни инфекциозни заболявания. В болници, които се намирали край църквите и манастирите, често лечението на пациенти е било по-ефективно. Когато забие църковната камбана, тя буквално озонира атмосферата, създава усещане за всемирна хармония и успокоява. Нейният звън се ползва не само за ограничаване на разпространението на вирусни заболявания. Повлиява добре на болни с нервни страдания, астма, жълтеница, хипертония, инфаркт и др. Звънът на църковните камбани по невероятен начин побеждава дори шума от автомобилния трафик. Тяхната песен събужда подсъзнателно усещане за вечност и хармония, насочват мисълта ни към доброто и позитивното. Днес вече има и спа центрове, които използват терапевтичното въздействие на камбанния звън. Те разполагат с различни видове от „металните цветя", защото всеки човек индивидуално „резонира" с всяко от тях.

Ако в стаята има дори малка камбанка, то при нейния звън вирусите се превръщат в кристални структури и вече не носят никаква зараза. Доказано е, че органите в човешкото тяло са настроени на определени тонове и целият организъм като камертон резонира с околното звуково поле. Така ниските звуци стабилизират психиката, а високите внасят дисхармония. В православната традиция камбанният звън има значение не само като сигнал, призоваващ към молитва. Той настройва човека на определено съзвучие, предизвиквайки дълбоки преживявания и контакт с Божествените сили.