Министерството на здравеопазването на Испания финализира амбициозен цялостен план срещу тютюнопушенето, който въвежда забрана за пушене в лични превозни средства, промяна на опаковките на тютюневите изделия и законово изравняване на ограниченията за електронните цигари. Целта е до 2030 г. да се намали с една трета смъртността сред пушачите, както и с 5% на броя на пристрастените ежедневни пушачи до 2040 г. COVID пандемията забави ангажимента на правителството в борбата с тютюнопушенето, но сега във „Всеобхватния план за предотвратяване и контрол на тютюнопушенето за периода 2021-2025 г.“ са заложени амбициозни цели, които ще се стремят да компенсират загубеното време през следващите четири години.

Планът вече е изпратен на научните и медицинските дружества, както и на автономните региони за обсъждане и се очаква да бъде окончателно одобрен преди 15 декември. Министърът на здравеопазването Каролина Дариас посочи, че е минало повече от десетилетие от последната съществена промяна в законодателството срещу тютюнопушенето, затова сега в съответствие със стандартите на Европейския съюз и СЗО, правителството иска да постигне „поколение без тютюн“ в Испания. Сред основните мерки, залегнали в документа, са увеличение на пространствата, забранени за пушене, включително и за електронни цигари, ограничения в рекламата на тютюневи изделия, забрана на ароматни добавки в тютюна, промяна на опаковките на цигарите и по-високи акцизи. Целта е до 2025 г. употребата на тютюневи изделия да спадне с 30%.