Освен че са белите дробове на планетата ни, горите са и ключов източник за развитието на дивата природа заради хабитата, който ѝ предлагат. Обезлесяването застрашава тази природна инфраструктура, освобождавайки въглерод в атмосферата и намалявайки разнообразието на дивата природа, пише Visual Capitalist. Платформата е проектирала графика, която разглежда глобалното обезлесяване и растежа на горите през последните 30 години, използвайки данни от Организацията по прехрана и земеделие към ООН. Днес горите съставляват около 31% от общата земна площ на Земята, обхващаща 40,6 млн. квадратни километра. През последните три десетилетия сме загубили над 4% от горите си, което е равно на площ около половината от размера на Индия. За изминалите 30 години Азия и Европа са двата региона със значителен общ растеж на горите. Океания не отбелязва значителна промяна, а Северна и Централна Америка бележат намаляване. Най-голямо е обезлесяването в Африка, както и в Южна Америка и Карибите. Двата региона са загубили над 15% от горите си. Това до голяма степен се дължи на факта, че разполагат с големи горски площи. Въпреки загубата на гори по света да е голяма, от друга страна, темпът на загуба се забавя през последните три десетилетия. Средно 78 хил. кв. км са губени всяка година между 1990 и 2000 г., но между 2010 и 2020 г. тази цифра е спаднала до около 47 хил. кв. км, което означава, че обезлесяването е намаляло с близо 40%. Бразилия, където се намира по-голямата част от Амазонската екваториална гора, отбелязва малко над 920 хил. кв. км нетна загуба на гори, която до голяма степен е подхранвана от фермери, използващи земята за отглеждане на добитък за говеждо месо. Смята се, че 80% от обезлесената земна площ на Амазонка е заменена с пасища, а полученото производство на говеждо месо е известно като едно от най-лошите за околната среда по отношение на въглеродните емисии. Друг голям двигател на обезлесяването е земеделието, свързано със семена и палмово масло. ВИЖТЕ ПЪЛНАТА ИНФОГРАФИКА ТУК