Мистериозни "ореоли" от скали, заобикалящи пукнатини в марсианския кратер Гейл, може да са направени от богатите на вода скъпоценни камъни опал, предполага ново проучване, базирано на данни от марсохода на НАСА Mars Curiosity.
Освен че придават полускъпоценен блясък на напуканата повърхност на кратера Гейл, тези опали могат да бъдат доказателство, че водата и скалата са взаимодействали под марсианската повърхност много по-скоро, отколкото се смяташе досега, увеличавайки шансовете някога там да се е развивал микробен живот, според проучването, публикувано в Journal of Geophysical Research: Planets и цитирано от National Geographic. Когато търсят признаци на извънземен живот, учените често се фокусират върху водата, тъй като тя е от решаващо значение за живота, какъвто го познаваме. Но тъй на Марс вече не тече вода, учените трябва да търсят геоложки признаци, че някога тя е съществувала там. Тези признаци присъстват в скалите и почвата на Червената планета, където определени минерали и структури се образуват само на места, където скалата и водата са взаимодействали. През последните няколко години изследователите забелязват такава следа около пукнатини в марсианската повърхност. Около някои от тях има "ореоли" от по-светла скала, за които изследователите са открили, че може са богати на опал. За да се образува опал, богатите на силициев диоксид скали трябва да взаимодействат с водата. Изследвайки огромния архив от изображения на марсохода Curiosity, изследователите откриват, че тези богати на опали участъци не са изолирани, а изглежда съществуват из целия кратер Гейл.

Неговото древно езерно легло, което Curiosity изследва от началото на мисията си през 2012 г., е широко 154 км.

„Нашият нов анализ на архивни данни показа поразително сходство между всички ореоли около пукнатини, които наблюдавахме много по-късно в мисията“, казва водещият автор на изследването Травис Габриел, изследовател от Геоложката служба на САЩ. „Да видим, че тези мрежи от пукнатини са толкова широко разпространени и вероятно пълни с опал, беше невероятно.“ За да потвърди, че тези следи съдържат опал, екипът на Габриел провежда допълнителен анализ на друга група от ореоли около пукнатини на друго място в кратера, наречено сондажна площадка Лубанго. Тук екипът използва инструмента DAN на Curiosity, който измерва неутроните, “избити” от марсианската повърхност от космическите лъчи, които постоянно бомбардират планетата. Тези отскачащи неутрони се забавят в присъствието на водород, който е един от основните компоненти на водата. Когато DAN открие по-голям дял бавно движещи се неутрони, това означава, че има повече водоносни скали (като опал) в дадена област. В обекта “Лубанго” резултатите от DAN потвърждават, че по-светлите ореоли наистина съдържат опал, както и други места около кратера Гейл.

Всички тези данни говорят, че в целия кратер трябва да е съществувала вода в по-новата история.

„Като се имат предвид широко разпространените мрежи от пукнатини, открити в кратера Гейл, с основание може да се очаква, че тези потенциално обитаеми подповърхностни условия се разпростират и в много други райони на кратера Гейл, а може би и в други региони на Марс“, казва Габриел. „Тези среди биха се образували дълго след пресъхването на древните езера в кратера Гейл.“ Новото прозрение, че водата трябва да е оцеляла в кратера Гейл дълго след като езерото се е изпарило, означава, че животът е можел да се задържи там малко по-дълго, казват изследователите - вероятно дори в съвременния геоложки период на Марс, започнал преди 2,9 милиарда години. (Смята се, че възрастта на Марс е приблизително 4,6 милиарда години.) Тези резултати добавят нови доказателства, че някога водата е била широко разпространена на Червената планета. За да разберат по-добре водното минало на Марс, авторите на изследването предлагат богатите на опал пукнатини в кратера Гейл като нова дестинация за събиране на геоложки проби или за потенциални човешки проучвателни мисии, пише Live Science.