"От Министерството на труда и социалната политика преценихме, че е целесъобразно да се отпуснат 20 лв. месечно или 100 лв. за отоплителния сезон на правоимащите лица и семейства. Необходимите финансови средства в размер на 31 млн. лв за осигурени в рамките на бюджета на МТСП за 2022 г. Тези допълнителни средства са налични и няма пречка за тяхното изплащане."Това заяви социалният министър в оставка Георги Гьоков по време на пресконференция по-рано днес.„Това налага приемане на неотложни мерки от страна на правителството, които да облекчат създалото се напрежение от повишените цени и да ограничат риска от увеличаване на социалното напрежение“, добави той.Гьоков заяви, че се отчита динамиката на цената на енергоизточниците, която засяга и цените на основни стоки и услуги. Това рефлектира неблагоприятно върху най-уязвимата част от населението. Гьоков коментира, че към момента активно се приемат заявления за отоплителния сезон. Над 70 000 души вече са подали такива заявления и техните средства тази година ще бъдат със 100 лв. повече. „Това касае хората, които очакват подкрепа от държавата за отоплението през зимния сезон 2022-2023г.“, разясни министърът.