Във връзка с усложнената обстановка, интензивните валежи и наводненията в района на Карлово, от петък Областната организация на БЧК-Пловдив изпрати екип на място, съобщиха от пресцентъра на Българския Червен кръст (БЧК). Екипът посети най-засегнатите райони и проведе срещи с представители на местната власт за извършване оценка на нуждите в Карлово и околните населени места с ограничен достъп. Екип на Общинската организация на БЧК в Карлово посети болницата, където са настанени част от евакуираните, на които бе оказана първа психологическа помощ и им бяха предоставени вода и храна.

Проведени бяха допълнителни срещи с областния управител Ангел Стоев и с кметовете на засегнатите населени места за прецизиране на нуждите. От събота сутрин два екипа на БЧК са на терен на територията на община Карлово и в село Каравелово - едно от най-засегнатите от наводненията места. Най-належащи са нуждите от питейна вода за 5000 души и материали от първа необходимост за 100 души от евакуираните, които БЧК осигурява. Екипите остават на място, за да оказват подкрепа на всички нуждаещи се, информират от организацията.