Миналата седмица парламентът възложи на Министерския съвет да преговаря за нови ядрени мощности, да въведе система за компенсиране на високите цени на горивата. Освен това да предоговори Плана за възстановяване и устойчивост в частта "Енергетика".

Така че през 2025 г. да не се налага затварянето на 40% от тях и уволнението на 12 000 души.

Предоговаряне на План за възстановяване и устойчивост, който беше е одобрен и в изпълнение, може да има само при изключителни случаи, съобщиха преди дни от Европейската комисия. Държавата, която иска подобно предоговаряне, трябва да докаже, че вече не може да изпълнява целия си план или част от него поради обективни обстоятелства. В такъв случай Европейската комисията е готова да обсъди изпълнението на отделни етапи или цели с държавите членки, които вече не са постижими поради обективни обстоятелства и трябва да бъдат преразгледани. Но това ще изисква и стриктна оценка на всеки един случай поотделно, направена от Еврокомисията заедно със съответната държава.