Повече от една трета от тропическите гори на Амазонка може да са били унищожени от човешка дейност и суша, казаха изследователи, според които са необходими действия за защита на критично важната екосистема. В проучване, публикувано в списание Science, изследователите казват, че щетите, нанесени на гората, която обхваща девет държави, са значително по-големи от известното досега. За целите на проучването те изследваха въздействието на пожари, дърводобиви, суши и промени в местообитанията по границите на гората - това, което те нарекоха крайни ефекти. Повечето предишни изследвания на екосистемата на Амазонка са фокусирани върху последиците от обезлесяването. Проучването установи, че пожарите, добивът на дървен материал и промените в местообитанията са унищожили между 2001 г. и 2018 г. най-малко 5,5% от всички останали гори в Амазонка, или 364 748 квадратни километра. Но когато се вземат предвид ефектите от сушите, деградиралата площ се увеличава до 2,5 милиона квадратни километра, или 38% от останалите гори в Амазонка.

„Екстремните засушавания стават все по-чести в Амазонка, тъй като промените в земеползването и предизвиканите от човека промени в климата напредват, засягайки смъртността на дърветата, случаите на пожари и въглеродните емисии в атмосферата“, казаха изследователите. „Горските пожари се засилват през годините на суша“, добавиха те, предупреждавайки за опасностите от „много по-големи мегапожари“ в бъдеще. Изследователите от бразилския Universidade Estadual de Campinas и други институции са използвали сателитни изображения и други данни от 2001 до 2018 г., за да стигнат до заключенията си. В отделно проучване, публикувано в Science за човешкото въздействие върху Амазонка, изследователи от Университета на Луизиана в Лафайет и другаде призоваха за действие. „Амазонка може бързо да премине от преобладаващо естествен към деградирал и трансформиран ландшафт под комбинирания натиск на регионалното обезлесяване и глобалното изменение на климата“, изтъкнаха те, „Промените се случват твърде бързо, за да могат амазонските видове, народи и екосистеми да реагират адаптивно. Политиките за предотвратяване на най-лошите резултати са известни и трябва да бъдат приложени незабавно.“ „Да провалим Амазонка означава да провалим биосферата“, предупредиха още учените. Новият президент на Бразилия, левият Луис Инасио Лула да Силва, обеща да прекрати обезлесяването на Амазонка до 2030 година.