Депутатите ще гласуват на първо четене четири законопроекта за промени в Кодекса на труда.

Преди седмица отделните предложения бяха представени и обсъдени в пленарната зала, но до гласуването им не се стигна заради липса на кворум.

Отпуск за отглеждане на дете

Един от законопроектите е внесен от Министерския съвет. С него се регламентира индивидуалното право на бащата (осиновителя) на отпуск в размер на два месеца за отглеждане на дете до навършване на осемгодишна възраст, в случай че не е ползвал прехвърлен от майката (осиновителката) отпуск за отглеждане на дете. От ГЕРБ-СДС искат 24 май да бъде обявен за национален празник.

Допълнителен платен отпуск

Два са законопроектите за промени в Кодекса на труда, внесени от „Възраждане“. С единия се предвижда да бъде предоставен допълнителен платен отпуск на родител с едно или повече деца до 18-годишна възраст, по един ден за всяко дете, но не повече от четири работни дни за всяка календарна година. С втория законопроект се предлага народните представители да бъдат в неплатен отпуск за времето на изпълнение на мандата им като такива, независимо от предходната заемана длъжност и месторабота. След изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, в 15-дневен срок те заемат предишната си длъжност. Очаква се депутатите да гласуват и проект на решение за преобразуване на факултета със седалище във Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“, както и за изменение на решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, което също беше представено преди седмица.