Двама български учени в САЩ са на път да осъществят революция в света на технологиите на науката. Братята Теньо и Димитър Попминчеви са начело на екип от изследователския институт JILA в Колорадо. Двамата пишат нова квантова азбука – тази на ярките квантови рентгенови лъчи. Те тръгват срещу досегашните научни представи и опитват да генерират хармонични вълни чрез пропускане на ултравиолетов лазер през хаотична плазмена среда. С откритието си, публикувано преди време в авторитетното списание Science, те сбъдват една дългогодишна мечта на учените и на специалистите от индустрията. Създават лазерна рентгенова „светлина“ с нови свойства. Един четиримерен рентгенов микроскоп, който използва такава светлина, би могъл да види обекти с резолюция от порядъка на атома, като едновременно проследява и най-бързите процеси, протичащи в нашия естествен свят. Това е нещо принципно различно от досегашните технологии, които даваха възможност за получаването на смайващи 3D изображения, но четвъртото измерение оставаше невидимо. Сега за първи път свръхбързите процеси може да се наблюдават

едновременно във времето и в пространството
 Не е фантастика, става дума за чиста наука
 
„дирижиращите“ лазери усилват лъчение