struma.bg

Съдът в Чикаго отказа да отмени екстрадицията на 34-годишната благоевградчанка Цветанка Захаринова, осъдена на 2 г. затвор за скимиране на кредитни карти. US магистра­тите са отказали изобщо да гледат подобно искане с мотива, че нямат право да отменят влязла в сила присъда, а изпъл­нението на наказанията е под контрола и в компетенциите на прокуратурата. Това пише в отговора от Америка до окръжния съд в Благоевград. Запитването бе отправено чрез правосъдното ми­нистерство. Насроченото за миналия петък заседание по делото за ек­страдиция бе отложено. Това обаче не може да продължи дълго, тъй като Цветанка Заха­ринова има влязла в сила присъда, която рано или късно ще трябва да изтърпи. Тя е осъде­на през 2005 г. на 2 години зат­вор за незаконно използване на 60 кредитни карти в Чикаго.

Младата благоевградчанка е обвинена за участие в органи­зирана престъпна група за източване на пари от банкови сметки. Цветанка работила ка­то сервитьорка и нейната роля била, когато получи картите на клиентите за разплащане, да ги постави в скимиращо устройство. Срещу това получавала пари от другите участници в престъпна­та мрежа, изградена основно от българи. През 2003 г. бан­дата е закована от федерални­ агенти. Цветанка, която по това време е на 23 го­дини, набързо признала вина­та си и получила по-малка при­съда, само 2 години затвор. За кредитното престъпление били осъдени всички българи.

След като получила съобще­ние, че на определена дата трябва да постъпи в затвора за изтърпяване на наказанието си, тя си събрала багажа и взе­ла първия самолет. На 4 август 2005 г. се прибрала в България. В САЩ останало цялото й се­мейство - майка, баща и сестра, които емигрирали заедно с нея в първите години на демок­рацията. Именно нейните род­нини са наели американски ад­вокат, който прави опит за от­мяна на екстрадицията, поис­кана от районния съд на Севе­рен Илинойс. Това целеше и тройната бъл­гарска защита, която разигра коза, че според българското законодателство е изтекла и погасителната давност на това престъпление, която е 5 годи­ни за присъда до 3 години.

Спо­ред американското законода­телство обаче давността не иг­рае роля при изпълнение на на­казанието, което трябва да се изтърпи дори и след половин век. С това е наясно и 34-годишната Цветанка, която едва ли ще се размине с екстрадицията. След като се завърнала в родината си, тя съз­дала семейство и с мъжа, с ко­гото заживяла, имат две деца. Едното тази година е първок­ласник, а другото е съвсем мал­ко. Заповедта за екстрадиция на Захаринова бе изпратена от САЩ преди 5 месеца. Тя беше задържана за кратко, след което окръжният съдия Атанаска Китипова я освободи под парична гаранция от 1,000 лв.

Тина Георгиева, ,,Струма"