Приключиха заниманията на Лятното училище в Националния музей на образованието, което се проведе през юли и август. В него участваха деца от Габрово и българчета от Америка, Нидерландия, Австрия, Дубай и други места по света. „Децата писаха и смятаха с глаголица, дешифрираха морзов код, писаха върху восък със стило, изработваха кавалерии, научиха за различни физични явления, като правиха опити и демонстрации с уреди от фонда на музея“, посочват организаторите на събитието в страницата си във Фейсбук и допълват, че част от забавленията са били игрите на открито. В заниманията се включиха деца на възраст между 6 и 12 години, които участваха в различните тематични дни по свой избор.

Националният музей на образованието е създаден през 1973 година. Той е наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г. Неговият фонд съхранява около 200 000 документа, снимки и материали, свързани с просветното дело от X век до наши дни. Сред тях са възстановките на килийно училище, на детска градина от края XIX век., на първото новобългарско училище.