(Продължение от предишния брой) Разликата между финансова катастрофа и просто финансово неудобство е това колко пари имате заделени настрана в случай на нужда. Едно от основните изисквания е в нашия спестовен акаунт да има средства, които да покрият най-малко три месеца от нашите текущи разходи и тези спестявания да са на разположение във всеки един момент, в случай че колата ни се нуждае от ремонт или дори по-лошо, ако останете нетрудоспособни или безработни за определен период от време. Идеалният начин да направим това е като започнем да заделяме поне 10% от всичко, което заработваме, след като сме платили данъците си. Най-добрият подход в тази ситуация е да калкулираме определения процент (поне 10%) от всеки чек, който получаваме и да го внесем в отделни инвестиционни сметки, а не в банковия ни акаунт или под матрака. Най-доброто разпределение на тези 10% от доходите ни – в началната фаза на тази стратегия би било да заделяме половината от тях

във фонд без риск

като Money Market Fund, който играе ролята на спестовен влог и напълно ликвиден, за да можем да го използваме по всяко време, ако ни се наложи. Този фонд го именуваме Emergency Fund. 25% от спестените 10 на сто от нашите приходи слагаме в ниско-рисков фонд, който

задължително изплаща дивидент

и е предвиден в случай, че имаме предвиден разход в следващите 3-5 години като закупуване на нов дом или автомобил. Този фонд го именуваме Short Term Investment Account. А останалата част от тези 10% от нашия месечен доход, или последните 25%, внасяме в дългосрочен инвестиционен акаунт като ROTH IRA, например, и го оставяме да бъде по-рисков с цел повече възвращаемост в следващите над 10 години напред. Там можем да поемем и повече риск, защото хоризонтът на инвестицията е по-дълъг, следователно можем да си позволим да изчакаме при

период на спад и несигурност

в пазарите. Този фонд ще го наименуваме Wealth Building Account. След като сме изпълнили нужните запаси в първия акаунт Emergency Fund, тогава можем да пренасочим тези пари към останалите два акаунта в равни части, за да запълним и тях, изграждайки една солидна основа и стабилност на нашата финансова къща. Надявам се информацията, която ви представих днес, да ви бъде полезна и ако е така, моля, споделете я с хора, които мислите, че ще се възползват по най-добрия начин от нея. Това е от мен за днес. Ако имате въпроси или се интересувате от различните аспекти на финансовата част от живота, Вие можете да си запазите час за консултация на директния ми телефон – (224) 522-2413 или на електронната ми поща – [email protected] Въпросите, които четете, са зададени от клиенти, с които съм работил по време на консултации в моя офис. И не забравяйте да се усмихвате!:) (Продължава в следващия брой)
АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ (личен финансов консултант и експерт в сферата на пенсионното-осигуряване и инвестирането/ образувателните-спестовни сметки за деца/ застрахователни полици за живот, автомобили и домове)