На територията на София се въвеждат нови мерки срещу разпространението на коронавируса. Заповедта на Столичната РЗИ влиза в сила от 4 август и е с продължителност 30 дни. Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване, в т.ч. лечебни заведения, аптеки, оптики, са задължени да носят маски. Маските са задължителни и за специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите. В търговски обекти, в транспортните средства за обществен превоз (трамваен, тролейбусен, метро влакове, таксиметрови автомобили и маршрутни таксита) маските също са задължителни. По железопътни гари, в автогари, на летище София, в метростанциите пътниците са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.