Заявленията за обезщетения при безработица в САЩ намаляват за трета поредна седмица, което е още един постепенен напредък във възстановяването на пазара на труда. Подадените за първи път заявления по редовните държавни програми възлизат на 375 хиляди през периода, завършил на 7 август. Цифрата е с 12 хиляди по-малка от предходната седмица, показват данните на Министерството на труда в четвъртък.

Общият брой на подадените молби за държавни обезщетения спаднаха до 2,9 милиона през седмицата, завършила на 31 юли. Подадените заявления в Мичиган и Ню Йорк отчитат най-голям спад през миналата седмица. Калифорния отбеляза най-голямо увеличение, следвана от Вирджиния и Мериленд. Приблизително половината от губернаторите на САЩ са прекратили пандемичните програми за обезщетения за безработица преди изтичането им през септември, като твърдят, че допълнителната помощ затруднява бизнеса да запълни рекордния брой свободни работни места. Съдебните дела в някои от тези щати, оспорващи законните правомощия на губернаторите да прекратят помощта, биха могли да възстановят спряните обезщетения, докато те изтекат официално.