Университетът Флиндърс изследва генетичното разнообразие на австралийските делфини за първи път. Изследователи от университета Флиндърс за първи път са изследвали генома на делфини (Delphinus delphis), живеещи край южния бряг на Австралия. Констатациите от работата са описани в BMC Ecology and Evolution. Оказа се, че генетичните вариации на делфините, живеещи във водите на Западна Австралия, зависят от местните течения, а при животните от разлома на континенталния шелф на този континент - от температурата на морската повърхност. В по-затворените и защитени водни зони геномът на морските бозайници зависи от солеността на водата и температурата на околната среда. Изводите от изследването призовават за засилване на защитата на природата и действията на властите за нейното опазване. Според авторите разнообразието на геномната ДНК на морските популации позволява да се идентифицира и предскаже тяхната адаптация към изменението на климата и други външни влияния, което засяга цялостната океанска екосистема, а впоследствие и хората. През август 2021 г. учени от Китай и САЩ откриха смъртоносен нов щам на морбиливирус на китоподобните в заседнал малайзийски делфин.