Успешно положили теста ALTA за 2015 година

Все повече ученици държат изпити по български в училището в Сиатъл, съобщи неговият основател и директор Анжела Хъшева. Училището от доста време се слави като пионер в пропагандирането на българския език като официален в Америка. „Тази година кандидатите​, които ще ​държат изпит​и ​при нас, са двойно повече. За успешните им резултати не се и съмняваме​​ благодарение на стабилната езикова подготовка в училището", заяви г-жа Хъшева.

Регистрацията за теста ALTA започна на 27 март и ще приключи на 1 май тази година. Този тест е единственият официален начин да се оцени нивото на познания по български език. Отличното преминаване на теста дава на учениците предимство в редица колежи и университети в Америка.

Според г-жа Хъшева няколко са факторите, с които трябва да се съобразите при вземането на решение кога ученикът е готов да се яви на този изпит. „Препоръчително е, ако детето не е следвало редовната до 6 клас образователна програма в училището, то да се е обучавало най-малко две години в специализирания ALTA курс в Българското училище в Сиатъл", казва директорката. Тя уточни, че от 2016-2017 учебна година този курс ще се предлага вече и онлайн.

Академичната цел на училището е да подготви учениците си за висок резултат на изпита. „За съжаление не бихте могли да покажете такъв, ако сте прекъсвали подготовката си по български език или изобщо не сте имали такава", обясни г-жа Хъшева.

От тази година Българското училище въвежда нови изисквания към кандидатите. Целта на промените е да помогнат на учениците и техните родители при подготовката за изпита. Изискването за възраст се базира на класа, посещаван от ученика в средното (middle) или гимназиалното (high) училище. Всички желаещи да положат изпита ще е необходимо да попълнят регистрационна форма, съдържаща следната информация: име на училището, което посещават в американската държавна система на образование, клас, идентификационен номер в училище и името на училищния район в щата. Ще бъде осигурена и секция за коментар.

За допълнителна конкретна информация относно изискванията за изпита бихте могли да се обърнете по е-мейл към директорката Анжела Хъшева на следния адрес: [email protected].