Агенция "Пътна инфраструктура" ще върне парите ви, ако имате неоснователно платени глоби за повече от три нарушения годишно за липса на винетка. Причината са поредицата от случаи, при които граждани са били санкционирани за това, че нямат винетка без те самите да са били наясно, че са задължени да си платят пътната такса. Депутатите приеха законодателни промени, според които водачите на МПС не бива да плащат повече от 3 такси годишно. По данни АПИ от 2019 г. насам, колите с над 3 платени глоби за година са повече от 22 000. Като на амнистия подлежат около 5 милиона лева по данни на агенцията.

Как да върнем начислените ни суми

www.bgtoll.bg.

Срокът, предвиден в Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни.

За да бъде извършена корекцията,

За извършени корекции след дата 10.02.2023 г.