Агенцията за обществено здраве на Канада се е провалила в задачата си да проследи колко от пътниците, пристигащи в Канада, са се карантинирали в хотел, съгласно правилата, показва нов доклад. Главният одитор Карън Хоган внесе четири доклада този следобед в Камарата на общините, разглеждащи мерките за справяне с коронавируса. Един от докладите разглежда прилагането на мярката за карантиниране в хотел. В началото на годината - в допълнение към вече необходимия 14-дневен карантинен период- правителството въведе нови правила за пътниците, които пристигат по въздух в Кинада, за да се ограничи разпространението на COVID-19.

Одитът на Хоган установи, че Агенцията за обществено здраве на Канада (PHAC) не разполага с автоматизирана система за проследяване дали пътниците, които е трябвало да останат под карантина в оторизиран хотел, действително са го направили. Властите имат данни само за около една четвърт от пътниците, пристигнали в периода от февруари до юни 2021 г. Въпреки че не са задължени да го правят, някои хотели съобщиха на PHAC по имейл, че 326 души, които са резервирали престой, така и не са се регистрирали на рецепция. PHAC се съгласи с препоръката на одита да подобри проследяване дали мерките се спазват.