Българите в Северна Америка гласуват в 35 секции в САЩ и 7 в Канада.