Две нови имиграционни програми стартира канадското правителство от началото на новата година, които могат да осигурят път към американско гражданство.  Програмата „Еxpress Entry" е по точки, а първите резултати ще бъдат обявени в края на януари. При нея изискванията са завишени откъм владеене на английски или френски език. Другата програма е за оригинална бизнес идея.

 „Start Up Visa" или както експертите я наричат „единствената по рода си програма в целия свят" е за иновативна бизнес идея, която да се реализира в Канада. Вашето начинание трябва да осигури колкото се може повече работни места и да подпомогне икономиката на страната. Тя цели да набере имигранти, които имат потенциала да стартират компания. За да кандидатствате по програмата, трябва да отговаряте на определени изисквания и да покриете някои критерии. „Даденият кандидат трябва да представи бизнес план пред една от канадските компании, изброени на сайта на канадското правителство (www.canada.ca).  И ако една от тези компании одобри идеята, кандидатурата ще се разгледа от канадските власти, като естествено трябва да има езиково ниво минимум 5 по английски или френски език", обясни още юридическият консултант Десислава Йорданова. Освен доброто ниво на един от двата официални езика в Канада трябва да докажете, че имате минимални средства, за да се установите там. „За едно 4-членно семейство това е около $22,000, като трябва да влезете с тези пари, тъй като при Start Up програмата бъдещите имигранти не се подкрепят финансово от канадското правителство.

За „Еxpress Entry" програмата, която съчетава три подпрограми - Federal Skilled Workers, Skilled Trades и Experience Class, изискванията са завишени. Там се събират точки. „Има по-стриктни изисквания по отношение на езиковото ниво. Критерият за адаптивност в канадски условия също е завишен", обяснява Йорданова.

Сред професиите, които са най-търсени за първата програма, спадат софтуерното и компютърното инженерство, ресторантьорството, автобизнесът, автотрейд, търсят се и механици, медици, обяснява Йорданова. Едно от новите изисквания за програмата „Еxpress Entry" е, че трябва да си направите предварително приравняване на дипломата от България, а не в Канада. Ако имате интерес към програмите, трябва да си направите и профил онлайн, в който ще можете да правите корекции по всяко време, ако например промените оценката си по английски или френски език. Освен това ще трябва да се регистрирате във федералния сайт на канадското правителство www.jobbank.gc.ca, ако нямате оферта за работа или покана от канадска фирма. За цялата 2015 година страната цели да приеме около 180,000 имигранти, а ако сте избрани, ще можете да попълните и формуляр за постоянно гражданство до 60 дни след това.

Експертите казват, че трябва да имате търпение, защото времето, в което молбата ви може да стои в така наречения entry pool, може да се проточи и да отнеме дори година. Тези кандидати с най-много събрани точки ще бъдат с предимство.