Traditional IRA (традиционната индивидуална пенсионна сметка) позволява на дадено лице да не плаща данък доход върху парите, които заделя за пенсиониране. Парите, сложени в Traditional IRA, и доходите от инвестирането на тези вноски не се облагат с данък, докато не бъдат изтеглени. Required Minimum Distribution - RMD - е задължителното минимално теглене, минималната сума, която трябва да се изтегли от сметката всяка година по закон, след като собственикът навърши седемдесет години и половина дори и ако той все още работи по това време. През първата година, когато е длъжен да направи минималното теглене, титулярят може да го отложи до първи април на следващата година. Хората с достатъчно късмет да са наследници на подобна пенсионна сметка трябва да отделят време да се запознаят с нюансите за докладване на доходите от наследената Traditional IRA в данъчната си декларация. Това е особено важно, ако собственикът почине преди или след изтичане на времето, когато се очаква да се вземе необходимото минимално теглене. Ако не изтеглите необходимите минимални суми от наследената пенсионна сметка, ще бъдете санкционирани от IRS в размер, равен на 50% от сумата, която е трябвало да изтеглите по закон.

Какво става, ако титулярят на сметката почине, след като е започнал да тегли своите RMDs? Наследникът трябва да поеме минималното теглене през годината, в която собственикът почине, ако процесът вече е започнат от покойния. Ако RMD вече е взета за годината, не е необходимо наследникът да тегли отново, тъй като законовото изискване е вече изпълнено.

Също така имайте предвид, че ако определен наследник не е преживелия съпруг/преживялата съпруга, минималните тегления (базирани на продължителността на живота на наследника) трябва да започнат не по-късно от края на календарната година, непосредствено след календарната година, в която е починал собственикът на сметката. Продължителността на живота на наследника се определя по сложна формула, зададена по закон, въз основа на неговата/нейната възраст през календарната година непосредствено след смъртта на титуляря на сметката.

Какво става, ако първоначалният собственик почине, преди да е навършил седемдесет години и половина? Наследникът не е длъжен да тегли минималната сума за годината, в която титулярят на сметката почине. Вместо това той трябва да започне да взема RMDs на следващата година, използвайки законовата формула за своята продължителност на живота. Ако собственикът на оригиналната сметка починe, преди да навърши седемдесет години и половина, наследникът има правото по закон да използва правилото за петте години, ако пожелае. Като цяло това правило важи, ако титулярят е починал преди първи април в годината, предшестваща годината, в която е щял да навърши седемдесет години и половина. Ако се възползвате от това правило, не е нужно да вземате RMDs в годината, последвала годината на смъртта на първоначалния собственик. Съгласно правилото за петте години:

Може да теглите от вашите наследена IRA по всяко време във всякакви количества.

Tрябва да изтеглите всички активи до 31 декември на петата годишнина след смъртта на титуляря.

Ако сметката е изчерпана в рамките на този срок, избягвате всички законови санкции за RMDs.

Например, ако годината на смъртта е 2011 г., петата година след годината на смъртта би била 2016 г. Крайният законов срок за изчерпване на сметката би бил 31 декември 2016 г. Може да не теглите нито цент през всички тези години и да си вземете цялата сума на 30 декември 2016 г. и няма да плащате никакви санкции/такси на IRS, въпреки че не сте теглили RMDs всяка година. Разбира се, ако решите да изтеглите огромна сума наведнъж по силата на правилото за петте години, активите, които изтеглите, ще бъдат включени във вашия трудов доход и ще се облагат като такива. Това може да повлияе на вашите данъци значително.

Както виждате, правилата за теглене от наследена Traditional IRA са доста сложни. Ето защо е най-добре да говорите с данъчен съветник, ако наследите подобна пенсионна сметка, и да обсъдите всички възможни варианти, за да прецените какво ще е най-подходящо за вашия индивидуален случай.