Получих въпрос от Б. С., който е на 47 г., несемеен и има някои инвестиции на борсата. Предстои му да получи известна сума, която би искал да инвестира за пенсионирането си. Той ме попита кой вид е по-подходящ за него: fixed immediate annuity или single premium deferred annuity. В миналия брой обясних особеностите на Single Premium Deferred Annuity (SPDA) и че Fixed Immediate Annuity се нарича още Single Premium Immediate Annuity (SPIA).

При SPIA, ако изберете плащания само до живот, застрахователят ще ви плати определена сума пари всеки месец, като се започне веднага, за останалата част от живота ви. Тези фиксирани плащания ще продължат като по часовник, докато сте живи, дори ако живеете още 100 години. Вие не може да надживеете потока от приходите си, без значение каква опция ще изберете. Ако обаче сте избрали само живот, а починете месец след като сте започнали да получавате този доход, твърде лошо - плащанията спират и наследниците ви няма да получат нищо. Причината, поради която тази опция ви дава най-висок месечен доход, е, че компанията знае, че след като умрете, те нямат повече никакви задължения към вас. Тези месечни плащания са основани на вашата възраст и медицинска история, както и на средния лихвен процент към момента - и застрахователят обикновено предрича ​​доста точно колко дълго се очаква да живеете. Ако те са прави и вие починете по-рано от предвиденото, те печелят. Ако живеете пълната продължителност на живота, която те са предрекли, те все още са напълно щастливи, защото вече са изчислили това в месечните си плащания към вас. Ако пък сгрешат и вие живеете много по-дълго от очакваното, за тях не е голяма работа, защото това не се случва много често.

Следващата опция е да изберете фиксирана лихва за живот плюс пет или за живот плюс десет години. Това означава, че застрахователят ще изплаща на вас или на вашите наследници определена сума всеки месец, докато сте живи, но ако умрете, анюитетът ще продължава да плаща на бенефициентите ви не по-малко от пет или десет години (по ваш избор) от датата на договора. С други думи, те плащат за продължителността на живота ви, независимо от това колко дълго време ще живеете, но не по-малко от пет или десет години, считано от началната дата на договора, ако не сте живи. Ако починете месец след като започнете да получавате доходи, дружеството ще трябва да продължи да плаща на наследниците ви същата месечна сума в продължение на пет или десет години в зависимост от опцията, която сте избрали.

Не забравяйте, че след като веднъж сте избрали дадена опция и започнете да вземате месечните си доходи, сумата остава фиксирана за останалата част от живота ви и/
или за остатъка от времето, през което бенефициентите ви ще получават доход. Дори и ако лихвените проценти скочат, фиксираният доход е точно това - фиксиран за цял живот. Eто защо за мен SPIA е анюитет, който най-лесно може да се сравни с месечна пенсия, получавана от корпорация или държавата/щата.

Кой би желал да закупи SPIA? Хората, които търсят гарантиран месечен доход с някои данъчни облекчения. Тези, които нямат наследници, на които да оставят главницата си. Хора, на които точно сега им трябва малко по-висок доход, отколкото просто доходи от лихви. Тези, които искат да се възползват от среда с висока лихва. Идеалният момент да се закупи SPIA (по отношение на лихвените проценти) щеше да е през осемдесетте години, когато лихвените проценти бяха рекордно високи, а не в днешни дни, когато лихвените проценти са рекордно ниски.

Ето защо аз не бих ви препоръчала SPIA. Вие казахте, че имате други инвестиции, предполагам, че продължавате да работите и да спестявате, тъй като ви остават още много години до пълна пенсионна възраст в САЩ. Не ви трябва доход точно в момента, а желаете да инвестирате тези пари за пенсионните си години. Ако си затворите сега парите в SPIA - едно, че никога повече няма да видите главницата, и второ - защо да заключвате възможно най-ниския лихвен процент за следващите 35-40 години, когато се очаква след няколко години лихвите да започнат да се покачват постепенно? Ако целта ви е да имате доход в продължение на години за пенсиониране, не искате да предприемате рискове с тези пари, искате да избегнете плащането на данъци в момента и вярвате, че ще бъдете в още по-ниска данъчна скоба, когато се пенсионирате, то за мен най-доброто решение би било да закупите SPDA, когато сте на 50 години. Уверете се, че договорът няма surrender period за повече от 10 години, за да можете да изтеглите главницата си напълно, когато навършите 59 години и половина, и да я инвестирате в друг SPDA, ако се окаже, че лихвените проценти тогава са доста по-високи от сегашните. Ако просто теглите растежа на главницата, ще имате пари всеки месец, няма да сте заключени в нисък лихвен процент до края на живота си, можете да имате достъп до главницата си (след определен по договора период), както и да оставите парите си на някой наследник (никога не се знае какво може да се случи след 40 години - може пък да решите да оставите главницата на някого, нищо че в момента не сте семеен).