„Здравейтe, г-жо Георгиева. Прочетох вашите статии за анюитетите, получих и информация от интернет. Въпреки това бих помолил за вашето мнение - на 47 г. съм, не съм семеен и имам някои инвестиции на борсата. Предстои да получа известна сума, която бих искал да инвестирам за пенсионирането си. Информацията от интернет не ми помогна достатъчно да реша кой вид е по-подходящ за мен: fixed immediate annuity или single premium deferred annuity, и на каква възраст да се направи, след като може да се ползва на 59 и половина години. Благодаря ви предварително, Б.С."

Fixed Immediate Annuity още се нарича Single Premium Immediate Annuity. Ето какви са разликите между Single Premium Deferred Annuity (SPDA) и Single Premium Immedite Annuity (SPIA). При SPDA депозирате еднократна фиксирана сума в полицата и данъците върху растежа на главницата са отсрочени, докато не започнете да теглите от сметката. SPDA е договор между вас и застрахователната компания, която ви гарантира определена лихва за определен период от време. Продължителността на времето, през което лихвеният процент е гарантиран, варира от една до седем години. В повечето случаи колкото по-дълга е гаранцията, толкова по-ниска е лихвата. Този вид анюитет е най-лесно сравним с банков сертификат за депозит (CD - certificate of deposit). И в двата случая вие получавате гарантиран лихвен процент за определен период от време. При анюитета ще трябва да платите сериозна такса (surrender charges), ако си изтеглите всички пари преди определена по договора дата, а при CD ще се сблъскате с наказание, равностойно на шестмесечна лихва, ако изтеглите парите си преди крайния срок на падеж. Разликата обаче е, че при сертификат за депозит ще плащате данъци върху растежа всяка година дори и да не изтеглите лихвите, които сте спечелили. При SPDA няма да плащате никакви данъци, докато не започнете да теглите растежа от сметката.

Вие сега сте на 47 г. Да речем, че когато навършите 50-годишна възраст, ще имате 28% данъчна ставка и $50,000 да инвестирате. Вие не се нуждаете от лихвата върху тези пари, за да живеете, защото писахте, че имате инвестиции във фондовата борса. Пък и сигурно ще работите поне още 15 години. Не очаквате да се нуждаете от тази сума в продължение на много години, но искате да знаете, че тези пари няма да се „стопят", както може да стане, ако са инвестирани в пазара. Можете да си купите CD или SPDA, като и двете инвестиции плащат 5%. Как да постъпите? Ако приемем, че и двете инвестиции плащат 5% за следващите 10 години, ще има общо $81,445 в анюитета и само $71,214 в сертификата за депозит. Това е така, защото трябва всяка година да плащате данъци върху лихвите, които сте спечелили в CD-то, въпреки че не сте изтеглили тези пари и не сте ги използвали. Междувременно тези суми, които не сте платили на Чичо Сам под формата на данъци и които си стоят депозирани в анюитета, продължават да трупат лихви за вас. Това влиза в игра и по-късно, когато можете, да искате да си изтеглите доходите. Да речем, че решите да теглите 5% годишно - $81,445 ще генерират $4,072 на година, докато $71,214 ще ви носят само $3,560 годишен доход. Ето защо SPDA е най-подходящ продукт за хората, които искат да оставят парите си да растат без риск, докато избягват данъците върху растежа на главницата, като основната цел е да се използва инвестицията за генериране на доходи по-късно в живота.

Fixed Immediate Annuity, или още наречен Single Premium Immediate Annuity (SPIA), e договор със застрахователна компания, която ви гарантира незабавен фиксиран доход до края на живота ви, а в някои случаи за определен период от време дори и след смъртта ви, т.е. Плаща се на наследниците ви. За да получите това обещание обаче, трябва да влезете в този договор с пълното съзнание, че никога няма да можете да докоснете отново всичките пари, които сте депозирали в SPIA - освен, разбира се, получаването на месечен доход. Има и данъчни предимства за подобна полица, тъй като всяко месечно плащане се счита за частично връщане на главницата, така че част от плащанията не се облагат с данъци. В допълнение към лихвата, която главницата ви печели, връщането на част от депозираната от вас сума позволява на компанията да ви даде това, което изглежда като по-висок месечен доход от този, който вероятно бихте могли да получите на друго място само на базата на гарантирана лихва.

Размерът на доходите ви при SPIA ще се определя в зависимост от възрастта, настоящите лихвени проценти, както и максималния размер на времето, което сте избрали компанията да ви плаща. Опциите за доходи варират от най-високите месечни суми, които се плащат само докато сте жив, до по-ниски суми, известни като живот плюс пет или живот плюс десет години.

За да прочетете допълнителната информация за SPIA и да видите моето лично мнение за това кой продукт би бил по-добър във вашата ситуация, не забравяйте да си набавите и следващия брой на любимия си вестник.