Този път ще фокусирам вашето внимание върху разплитането на всички загадки за социалното осигуряване (Social Security), защото забелязах от въпросите ви, че като цяло всеки гадае точно как и кога то влиза в сила; какъв процент от парите ще се получават и каква е наистина точната пенсионна възраст, за да може един данъкоплатец да започне да получава дадена сума за пенсиониране.

Най-често задаваният въпрос в това отношение е кога може да се получи пълната сума, която се полага. Официалната пенсионна възраст, в която можем да получим пълната сума, е 65 години за всички (включително мъже и жени), родени през или преди 1937-а; родените между 1938 и 1942 година могат да се пенсионират на 65 и два месеца (1938-а) и на 65 и четири месеца (1939-а); 65 и шест месеца (1940-а); 65 и осем месеца (1941-ва) и 65 и десет месеца (1942-ра). Ако сте родени между 1943-та и 1954-та, пенсионната възраст нараства на 66 години. Използвайте същата калкулация за годините между 1955-а и 1959-а, като след 66-годишна възраст добавете 2 месеца за всяка следваща година. За всички, родени след 1960-а, нормалната пенсионна възраст е 67 години. Нека отворим една голяма скоба и споменем, че всъщност вие можете да се пенсионирате най-рано на 62 години, но ще получавате 30% по-малко пари от това, което би ви се полагало на 65, 66 или 67 години в зависимост от това в коя възрастова графа попадате.

Нека разгледаме сега въпроса как точно се събират ,,точки за пенсия" и колко ни трябват, за да се квалифицираме за социално осигуряване. Максималният брой точки, които се дават на година, е четири. Те се базират на дохода, който сте декларирали, а не на това колко точно месеца сте работили през годината, както е било в миналото. През 2013 година, за да получим пълен брой точки (четири), ние трябва да обявим поне $4,640 заработени пари, или ако нямаме тази пълна сума, всяка една точка се равнява на $1,130 обявен доход. Минималният брой точки, които трябва да имаме, е сбор от 40 през целия ни трудов стаж. В повечето случаи хората, живеещи в Америка, събираме повече, но това по никакъв начин не се отразява на сумата, която би трябвало да получим в пенсионна възраст, т.е. дори да сме събрали повече, няма да вземем повече пари.

Какво ще получим

За съжаление по въпроса каква сума ще получим и как точно се изчислява тя имам малко лоши новини. Формулата, на която се базира сумата, която ще получаваме за социално осигуряване, е изчислена въз основа на средната обявена работна заплата за последните 35 години, в които сте работили, или за тези, в които сте имали най-високи обложени доходи, разделено на 12. Сега проблемът за повечето от нас - българите в Америка,  е, че имаме много хора, които в следващите пет, десет или петнадесет години искат да се пенсионират тук, но няма да имат шанса да използват годините, които са работили в България, за да ги причислят към тази формула. За сметка на това пък, ако всичко върви по план, вие ще можете да получите пенсионно осигуряване и от двете правителства, но не пълно и може би недостатъчно. Не забравяйте и факта, че минималните точки за получаване на Social Security са 40. За жалост има много страни, които имат сключени международни спогодби за взаимопомощ, отнасящи се за техните поданици, живеещи в Америка, и касаещи точно пенсионното осигуряване. Сред тях са Гърция, Чехия, Полша, че дори един малък Люксембург, но за жалост не и България.

Кога е най-добрият момент да започнем да получаваме от пенсионното си осигуряване? Ситуациите, в които се намира всеки един от нас, или някога ще бъде, предразполагат много отговори на този въпрос. Какво имам предвид? Понякога не сме в състояние да работим по-дълго от 62-годишна възраст, което означава, че ако започнем да вземаме парите си тогава, ще се простим с 30% от полагащото ни се, както вече споменах по-горе; 25% по-малко на 63 години; 20% по-малко на 64 години; 13.3% на 65 и 6.7% на 66 години, базирано на човек, роден след 1960-а и нормална пенсионна възраст на 67 г. По същия начин можете да изчислите и тези цифри за родените преди 1960-а, базирано на информацията по-горе. Прецените ли да изчакате и да започнете да получавате парите си до 70-годишна възраст, то вие ще получите 32% повече от това, което ви се полага.

Несигурното бъдеще

Ще има ли обаче достатъчно пари за всички хора, които са влагали и плащали такси за социално осигуряване по време на пенсиониране? Нека погледнем някои факти. В момента най-голямото поколение от американци, живяло някога, е във фазата на пенсиониране. Говорим за поколение, родено след Втората световна война между 1946 и 1964 г. Тази вълна от население наброява около 100 милиона души и е известна като ,,the baby boomer generation". Пенсионирането им и достъпът им до социалния пенсионен фонд официално започва от тази година и в следващите осемнадесет години ще станем свидетели на един феномен, който за съжаление застрашава финансовото бъдеще на всички останали след тях. Това поколение е основният мотор на американската икономика след Втората световна война, като започнем със строителството на много нови училища и образователни учреждения; преминем през машиностроенето и автомобилната индустрия (направата на легендарните Ford Mustang и Harley Davidson, насочени точно към това поколение от хора) и завършим с технологическия прогрес на компютърните гении като Стив Джобс и Бил Гейтс. Можем спокойно да заключим, че това поколение от хора е създало основите на икономическата мощ на Америка през ХХ век.

След катo сте прочели този подробен доклад за социалното пенсионно осигуряване (Social Security) може би все още си задавате въпроса от кого точно зависи нашето бъдеще в Америка. Отговорът е само един - от самите нас!