Здравейте, скъпи приятели и читатели! Вярвам, че много от вас вече са настроени емоционално и са много развълнувани за предстоящите коледни празници, затова реших днес да направя статията по-нетрадиционна. Нека да поговорим за „забогатяването" и какви са основните навици, които можем да придобием, за да може то да стане част от нашия живот.

Моето лично мнение е, че когато говорим за богатство - това не се измерва само в едно измерение. Аз вярвам, че пълното богатство се изразява в комбинацията между здраве, щастие, любов и финансов успех, но в тази статия ще отделим малко повече внимание на последната величина. След като и аз самият съм изключително заинтересован в тази тематика, както вече знаете, бих искал да ви препоръчам една от най-ценните книги в моята лична библиотека - „Най-богатият човек във Вавилон" от Джордж Клейсън, написана през далечната 1937 година. Тази невероятна класика стоя над 5 години в библиотеката ми, преди да я прочета, защото може би винаги имах предубеденост към скромния й, дори невзрачен външен вид, но това предубеждение към нея се оказа огромна моя грешка и наред с това съм убеден, че моите предразсъдъци към нея ми костваха и доста загубени пари в миналото.

Когато разбрах колко изключителна е тази книга, си дадох ясна представа колко много съжалявам, че не съм й отделил нужното време преди години, защото ако бях го сторил, животът ми сега щеше да бъде още по-спокоен и щях да имам в пъти повече спестени и инвестирани пари, следвайки написаното в нея и съветите, които тя съдържа. А те са наистина простички и работят перфектно. И както всеки един добър приятел би направил с ближния, аз искам да споделя всичко научено от тази книга с всички вас.

За тази цел подбрах „седемте правила на забогатяването", представени в книгата, и ги преведох на български - за всеки един от вас, който няма физическото време да прочете цялата книга (което строго препоръчвам все пак), но иска да знае основното от нея, и то на български. Правилата са според дословния превод на оригиналния текст в книгата.

ПРАВИЛО ПЪРВО:  Започнете да пълните своята кесия! От всеки десет монети, които изкарате с честен труд и пуснете в кесията, харчете само девет и заделяйте една.

ПРАВИЛО ВТОРО: Контролирайте своите разходи! Направете така, че вашият бюджет да стане вашият главен помощник в пълненето на кесията. Планирайте бюджета си така, че парите да стигат за необходимите нужди, удоволствия и достойни желания, но разходите да не превишават девет десети от доходите.

ПРАВИЛО ТРЕТО: Умножавайте богатството. След като вече сте свикнали да заделяте една десета от спечеленото и се научихте да контролирате разходите си, сега вашата цел е да накарате натрупаното богатство да носи и доход. Всяка монета трябва да работи и да носи постоянен доход, който като непресъхващо поточе да се влива във вашата кесия.

ПРАВИЛО ЧЕТВЪРТО: Пази своето богатство от загуби. Щом кесията се напълни, трябва да я опазвате от възможните загуби. Опазвайте натрупаното, инвестирайки само в проекти, гарантиращите пълната безопасност на влога, неговото възможно връщане във всеки момент, а също и значителни лихви. Консултирайте се с компетентни хора. Следвайте съветите на тези, които са преуспели в изгодните вложения. Тяхната мъдрост ще предпази вашето злато от рискови инвестиции.

ПРАВИЛО ПЕТО: Превърнете своето жилище в доходно предприятие. Станал собственик на жилище, човек открива за себе си много приятни неща. Освен това неговите разходи значително намаляват, след като го изплати, и той може да насочи повече пари за задоволяване на желанията си. Ето ви и петото правило за забогатяване - стани собственик на собствен дом.

ПРАВИЛО ШЕСТО: Осигурете доход за бъдеще. Навреме осигурете достойната си старост и се погрижете за достойното съществуване на семейството си, в случай че преждевременно и неочаквано се наложи да напуснете този свят, не оставяйте семейството си в заеми и нищета.

ПРАВИЛО СЕДМО: Усъвършенствай умението да печелиш повече пари. Щом човек се научи да разбира желанията си, неговата способност да печели рязко се повишава.  Колкото по-мъдри ставаме, толкова повече печелим. По такъв начин седмото правило за забогатяване е в това да усъвършенствате своите способности и навици, да се учите и да ставате по-мъдри, да живеете така, че да уважавате самите себе си. Само тогава ще придобиете увереност в себе си и ще можете да изпълните всичките си желания.

Искрено се надявам да прочетете правилата по няколко пъти и да помислите над тях. Дискутирайте ги с приятели и роднини. Вникнете в съдържанието им и се опитайте да приложите поне някои от тях във всекидневието си, а защо не и всичките.

Изглежда, че както крепкото здраве, щастието, истинската любов, така и финансовото благополучие изисква усърдна работа и търпение. Аз лично смятам, че ако фокусираме вниманието си над тези четири аспекта от нашия живот и се опитаме да дадем от себе си най-доброто във всеки един момент и да надграждаме всеки ден с нови знания и усилия, бихме могли да постигнем мечтите и целите си!