Фирмата доставчик на лични кредитни рейтинги FICO (Fair Isaac Credict Corporation) обяви на 8 август, че няма да изчислява (или поне ще намали драстично влиянието на) медицинските дългове като част от вашите кредитни точки, което ще повиши рейтинга на много от кредитополучателите, а и ще помогне на кредиторите да оценяват по-добре риска.

Компанията заяви в четвъртък, че просрочените медицински плащания, които вече са били изплатени, ще бъдат пренебрегнати при изчисляването на кредитния риск. Фирмата ще намали и влиянието на просрочените медицински плащания в рамките на новия модел за точкуване, спомагайки за подобряването на средните FICO точки на потребителите, които имат само неплатени медицински дългове - техният кредит рейтинг се очаква да се повиши с 25 т. Новата точкова система ще идентифицира рискови кредитополучатели много по-добре и ще смекчи  риска за правене на бизнес с тях, тъй като потребителите се оказват с медицински дълг по различни причини в сравнение с другите заеми - като ипотека или кредитни карти.

Все пак, никой не избира да се разболее от тежка болест и да натрупа стотици хиляди долари медицински сметки. Също така съществува сериозно объркване относно сумата, покрита от застрахователните дружества, свързана с медикаменти или процедури, и понякога хората просто не осъзнават, че дължат пари. Болниците и други медицински учреждения често не правят опит да си вземат плащанията от пациентите - те изпращат една сметка по пощата и ако не получат чек до две седмици, чисто и просто продават дълга на collection agency (агенция, която събира неизплатени дългове срещу заплащане). Според Бюрото за финансова защита на потребителите (CFPB - Consumer Financial Protection Bureau) много хора изплащат дължимото на агента веднага след като получат обаждане, но за съжаление техният кредитен рейтинг вече е пострадал, тъй като collection agency е съобщила на трите кредитни бюра, че потребителят има неизплатени медицински дългове.

Промяната в изчислението на FICO точките идва, след като CFPB издаде доклад тази година, където изтъкна, че кредитните оценки прекалено санкционират хората с медицински дълг в сравнение с другите видове заеми. ,,Като се има предвид важната роля, която кредитният рейтинг играе в живота на потребителите, ние приветстваме стъпките от страна на индустрията да намалят тежестта на медицинския дълг, за да дадат възможно най-точно прогнозиране на кредитоспособността на потребителите", каза говорителят на CFPB в петък.

Фирмата FICO съобщи, че новата оценка ще бъде на разположение на кредиторите през тази есен. Промените в изчислението на вашите FICO точки ще бъдат осъществени чрез намаляване тежестта на медицинския дълг в сравнение с неплатените заеми по кредитните карти и другата информация, предоставяна от collection agencies. Засега въздействието на промените върху заемодателите остава несигурно. Промяната има смисъл за клиентите само ако кредиторите действително започнат да използват новия FICO модел. Както съм писала неведнъж на страниците на любимия ви вестник, компанията FICO има различни начини за изчисление на кредитния рейтинг и моделът, който ви продава на нейния уебсайт, е доста различен от модела, който продава на банките.

Ето защо е най-добре, както винаги, да се погрижите сами за себе си, отколкото да се надявате, че заемодателите ви ще пренебрегнат медицинските дългове в кредитния ви доклад. Например, ако отидете на лекар/зъболекар и не получите сметка по пощата до две седмици, не предполагайте, че здравната ви осигуровка е покрила всичките разходи. Обадете се на медицинското учреждение и попитайте как така нямате нищо да плащате. В повечето случаи се оказва, че са изпратили сметката на стария ви адрес или пликът се е загубил по пощата. Много малко здравни разходи се покриват на 100% от застрахователните компании - винаги очаквайте, че трябва да платите поне $20 co-pay (съвместно плащане). Би било глупаво да оставите кредитните си точки да се сринат просто защото не сте платили $20 co-pay  и болницата е изпратила сметката ви на collection agency.