Ако сте били в чужбина по-малко от 183 дни от изминалата 2015 г., сте местно лице според българското законодателство и трябва да обявите в България всичките си доходи за годината. Доходите от чужбина се попълват в Приложение №9 от годишната данъчна декларация. Там се посочват получените доходи и авансово удържаните в чужбина налози. В България всички доходи се облагат с плосък данък от 10%, докато в повечето страни по света има необлагаем минимум и прогресивна скала на облагане - по-високите доходи се облагат с по-висок процент. Затова е добре, преди да подадете данъчната си декларация в България, да проверите дали имате право да ви върнат част от авансово събраните данъци в чужбина. В България работят редица фирми, които са се специализирали в уреждането на документите за връщане на част от удържаните при работа в чужбина налози. Добре е едва след като ви върнат част от налозите, удържани зад граница, да подадете годишната си данъчна декларация в България. Така в нея ще можете да напишете реалния размер на получените доходи и крайната сума на платените данъци зад граница. Например, ако през лятото сте били в САЩ, получили сте 5000 долара и са ви удържали федерален авансов данък от 10%. Сега трябва да подадете данъчна декларация в САЩ и ще ви върнат удържаните 500 долара, тъй като със САЩ имаме Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), съобщи „Стандарт". Но при подаване на годишна данъчна декларация в НАП доходът от 5000 долара също ще бъде обложен с данък от 10%. Ако обаче при работата си в чужбина сте спечелили доход над необлагаемия минимум за съответната страна, вероятно ще ви възстановят само част от удържания данък. А налозите, които сте платили в чужбина, може да се приспаднат от данъците, които дължите в България, ако между двете страни има подписано СИДДО.

Крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации до НАП за доходите от 2015 г. е 3 май, тъй като 30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден - Великден.