Всеки един професионалист, без значение в коя сфера се изявява в своето всекидневие, използва термини, които в повечето случаи остават недоразбрани от клиентите му. Моето намерение в този и в следващите няколко издания на BG VOICE е да дам яснота по някои от тях, които касаят сферата на недвижимите имоти, понеже много от тях се срещат всекидневно в САЩ и Канада и по една или друга причина се използват, без да бъдат ясно разбирани от клиентите. Ще ви ги представям по азбучен ред.

Agency - всяка професионална връзка, при която един човек представлява и защитава интересите на друг човек или на група от хора.

Appraisal - писмен анализ, направен от квалифициран оценител, даващ оценка на имота. Този анализ може да се изисква в три основни случая. Първият е, когато банковата институция го назначава като условие в процеса на отпускане на заем към желаещия купувач за конкретно и предварително заявено жилище. Вторият е, когато човек иска да рефинансира имота си - било, за да намали лихвения процент по заема или да вземе пари от насъбралата се вече сума, която той/тя предварително е заплатил/а за погасяване на главницата (виж Equity). Последният - трети случай, в който някой може да поиска такъв вид официална оценка, е при развод, при наследство или изобщо при делба, когато са замесени двама или повече души, при които един или повече имат желание да закупят дяловете на останалите.

Annual Percentage Rate (APR) - такса, която всяка банка определя, включваща лихва, такса по обслужване, лихвени точки, лихвени такси, застраховка по ипотеката (ако има такава), и други зависещи от конкретния заем такси.

As-Is - клауза от договора за закупуване, в която продавачът декларира, че няма да поправя, възстановява или заменя никакви проблеми с имота (знайни или незнайни за него). В много случаи това се декларира от продавача още преди имотът да е намерил своя купувач, за да може той/тя да са наясно какво да очакват. Това обаче съвсем не означава, че желаещият да придобие имота не може да направи своя проверка или инспекция, преди да се съгласи да го закупи, както и съвсем не означава, че същият този купувач не може да поиска отбивка от цената спрямо големината на дефекта, който е открил при тази проверка. Продавачи, които в повечето случаи стигат до такава крайност, са тези, които продават на „short sale", „foreclosure", „estate sales", „investment/rental properties", или пък такива, които просто нямат финансовата възможност преди продажбата на имота да поправят това, което е нужно. В предните броеве вече съм ви запознала с всеки един от гореспоменатите видове продажби. 

Assessed Value - оценка на имот, която се дава от общината с цел единствено и само да определи стойността на годишния „данък имот". Тази оценка може да бъде различна от дадената от оценител или от пазарната цена. Тази тема също бе покрита в подробности в един от предните броеве на BG VOICE.

За останалите термини търсете следващите броеве на вестника.

Като агент на недвижими имоти моята цел е непрестанно да информирам всичките си предишни и бъдещи клиенти относно новостите, свързани с пазара на недвижимите имоти. За мен това е изключително важно. Ако имате въпроси, свързани с тази или други мои статии досега, или въобще с всичко, свързано с пазара на имотите, ще се радвам да помогна. Може да ме потърсите на 773-827-7827 или да ми пишете на [email protected] . Консултацията е винаги безплатна.