Както писах в миналия брой, наскоро данъчните служби в САЩ публикуваха годишния си списък за данъчни измами, т.нар. Мръсна дузина за 2015 г. В предишния брой разгледах измама Nо.1 - агресивни и заплашителни телефонни обаждания от престъпници, представящи се за IRS агенти - и как да  действате, за да се предпазите от игрите на мошениците. Ето и останалите 11 измами, за които трябва да сте нащрек през този данъчен сезон.

Phishing (фишинг). Внимавайте за фалшиви имейли или уебсайтове, които искат да откраднат личната ви информация. Данъчните служби няма да ви изпратят имейл със сметка за данъците, които дължите, или за tax refund, който те ви дължат. Не кликайте върху връзки в имейл, който твърди, че е съобщение от IRS. Най-вероятно това са измамни връзки, които ви препращат при мошениците, за да откраднат вашата лична информация.

Кражба на самоличността. Данъкоплатците трябва да бъдат нащрек особено за крадци на идентичности - особено около времето за подаване на данъчна декларация. IRS продължава настойчиво да преследва престъпниците, които подават измамни данъчни декларации, използвайки откраднати социалноосигурителни номера. Данъчните служби отбелязват напредък на този фронт, но вие трябва да бъдете изключително внимателни и да направите всичко възможно, за да защитите личните си данни и да не се превърнете в жертва.

Измамни съставители на данъчни декларации. Внимавайте за безскрупулни подготвители на данъчни декларации. По-голямата част от данъчните специалисти осигуряват честно и висококачествено обслужване. Но има някои нечестни изготвители, които отварят офиси през всеки сезон за подаване на данъчни декларации, за да извършат измамни попълвания на формуляри, кражба на самоличност и други измами, които нанасят сериозни финансови щети на данъкоплатците. Около 60% от живеещите в САЩ използват данъчни специалисти с цел подготвка на своите декларации, ето защо е особено важно да проучите съставителя, преди да му доверите личните си данни.

Офшорно избягване на данъчно облагане. Неотдавнашната поредица от успешни правни действия срещу офшорните данъчни измамници и финансовите организации, които да им помагат, доказва, че е лоша идея да се опитвате да криете парите и доходите си в други държави (това особено се отнася за България, защото данъчните служби на двете държави имат подписани многобройни договори за близко сътрудничество). IRS дори предлага Програма за доброволно оповестяване на офшорни доходи (Offshore Voluntary Disclosure Program - OVDP), за да помогне на хората да бъдат честни по отношение на данъчните си задължения.

"Напомпани" твърдения за висок tax refund. Данъкоплатците трябва да бъдат нащрек за всеки, който обещава завишени възстановявания на надплатените от вас данъци през изминалата година. Пазете се от всеки, който иска да подпишете празен формуляр; обещава ви голям tax refund преди дори да е погледнал документацията, която сте събрали през изтеклата година; събира такси на базата на процент от възстановените ви данъци. Измамниците използват листовки, реклами, фалшиви офиси и реклама от уста на уста чрез обществени групи (например църкви, клубове) в търсене на жертви.

Фалшиви благотворителни организации. Внимавайте за групи, маскирани като благотворителни организации с цел да привлекат дарения от нищо неподозиращи хора. Инвестирайте няколко допълнителни минути, за да разследвате реномето на организацията и да си гарантирате, че давате трудно спечелените си пари за легитимни благотворителни цели. Можете да проверите статуса на благотворителните организации, на които планирате да дарите средства, на IRS.gov. Бъдете особено предпазливи с благотворителни организации, чиито имена са подобни на добре познатите или национално известни организации.

Скриване на доходите чрез фалшиви документи. Скриването на облагаемия ви доход чрез подаване на фалшиви форма 1099 или други фалшиви документи е измама. Самото предложение за фалшифициране на документи, за да се намалят данъчните сметки или за да се издуе възстановяването на надплатените от вас данъци е огромен червен флаг, когато използвате заготвител на данъчни декларации. Данъкоплатците са правно отговорни за това, което е в техните декларации, независимо кой подготвя и подава декларацията от ваше име.

Злоупотребяване с данъчни „заслони". Разумно е да не злоупотребявате с данъчни структури, създадени с една-единствена цел - да избягнат плащането на данъци, т.е. т. нар. tax shelters. IRS е поела ангажимент за спиране на сложните схеми за избягване на данъци и хората, които ги създават и продават. По-голямата част от данъкоплатците плащат своя справедлив дял и всеки трябва да е нащрек за „специалистите", предлагащи данъчни убежища, които звучат прекалено хубаво, за да са истина. Ако се съмнявате, че някой данъчен „заслон", споменат от изготвителя на вашата данъчна декларация, не е особено легитимен, най-добре е да потърсите независимо мнение относно сложните продукти, които ви се предлагат, за да не се окаже, че внезапно се намирате от другата страна на закона.

Фалшифициране на причините за получаване на данъчни кредити. Данъкоплатците трябва да избягват „изобретяването" на причини, които водят до получаване на данъчни кредити. Живееещите в САЩ понякога са убеждавани от измамници, изготвители на данъчни декларации, да "преувеличат" или направо да си измислят причина, за да получат кредит от IRS. Не забравяйте, че сте правно отговорни за всичко в данъчната си декларация.

Искове за кредит на данъци върху горивата. IRS може да ви върне данъка, който сте платили върху горива през предишната година (бензин, газ, дизел), но този кредит обикновено се ограничава до специфична тясна бизнес употреба, най-често за използване в селското стопанство. Следователно кредитът не е достъпен за повечето данъкоплатци. Но въпреки това данъчните служби рутинно попадат на безскрупулни съставители, които подтикват значителни групи данъкоплатци да впишат този кредит в данъчната си декларация, за да получат много по-голям tax refund.

Несериозни данъчни аргументи. Не употребявайте несериозни данъчни аргументи с цел да избегнете плащането на данъци. Най-различни измамници насърчават данъкоплатците да цитират неразумни и странни претенции, за да избегнат плащането на данъците, които дължат. Тези доводи не са законови и са били отхвърляни неведнъж от съда. Разбира се, данъкоплатците имат право да оспорят своите данъчни задължения в съда, но никой няма правото да не се подчинява на закона или да пренебрегва отговорността си да плаща данъци. Наказанието за подаване на несериозна данъчна декларация е $5,000.