Огромни количества от животозастрахователни обезщетения са оставяни да изгорят всяка година от притежателите на полици. Много хора разрешават на тяхната застраховка „Живот" да изтече, защото не могат повече да си позволят месечните премии или чувстват, че повече не се нуждаят от животозастраховане. Но често има по-добри възможности от това просто да оставите полицата си да отпадне, защото спирате да плащате месечните вноски. Най-вероятно е да разполагате с тези опции със застраховки до края на живота ви (whole life insurance) или универсални полици (universal life insurance), които имат инвестиционни компоненти и обезщетения при смърт.

Можете официално да се откажете от универсалната си полица (а не просто да й позволите да изтече, като спрете да плащате вноските) и да получите паричната стойност на застраховката си към момента - cash surrender value - това е сумата, която застрахователният договор ви обещава, ако доброволно прекратите полицата си преди нейния падеж. Това обикновено е опция при whole и universal life insurance, но не и при срочните застраховки (term life insurance). Преди да изберете тази възможност, обадете се на вашия агент и поискайте an in-force illustration - илюстрация за стойността на полицата ви към момента, изчислена въз основа на текущите лихвени проценти и дивиденти. Ако този доклад показва, че „акумулираната стойност" (accumulated value) на застраховката ви е по-висока от нейната „стойност при отказ" (surrender value), то вие все още сте в период на „заплащане при отказ" (surrender charge period) и ще трябва да заплатите наказателна такса на застрахователната компания. Потърсете в доклада датата, когато акумулираната стойност ще е равна на стойността при отказ. Ако това събитие ще настъпи скоро, най-добре е да продължите да плащате вноските по полицата си, докато тази дата влезе в сила. Разбира се, винаги трябва да сте наясно с данъчните последици: въпреки че обезщетението, изплатено на наследниците ви при вашата смърт, не е облагаемо, ако паричната стойност, която получите при отказ от полицата си, е по-голяма от сумата, която сте платили като месечни вноски през годините, разликата между двете ще бъде обложена с данък „доход".

Така наречените life settlement компании (фирми за уреждане на застраховки „Живот") могат да закупят вашата цяла или универсална животозастрахователна полица за повече от паричната стойност при отказване от застраховката (surrender value). Тази компания ще продължи да плаща месечните ви вноски и ще вземе обезщетение от застрахователя при смъртта ви. Фирмата също така може да продаде вашата полица на друга компания, която ще поеме плащанията и ще вземе обезщетение при смъртта ви. Подобни фирми се интересуват от застраховки, принадлежащи на хора над 70-годишна възраст, но някои биха закупили полици и от хора над 60 години.

Държавното регулиране и надзор над индустрията за уреждане на застраховки „Живот" са се подобрили през последните десет години, но въпреки това все още има сенчести оператори. Най-добре е да работите с установени финансови компании с добра репутация, които са влезли в този бизнес, като например Goldman Sachs или Credit Suisse. Също така трябва предварително да сте подготвени психически, че дружеството, което закупи полицата ви, може да се свързва с вас от време на време, за да се осведомява за здравословното ви състояние. Ако тази компания по-късно продаде застраховката ви, тези обаждания могат да започнат да идват от фирма, която не познавате. Ако решите да продадете полицата си на подобно дружество, трябва да сте психически подготвени, че единственото, което ги интересува, е кога ще умрете, за да могат те да си възвърнат инвестицията.

Нека да подчертая, че продаването на застраховката ви „Живот" на фирма за уреждане на подобни полици технически не е допустимо съгласно условията на повечето договори за животозастраховане. Но досега не е известен и един случай в САЩ, при който застрахователната компания да е предприела действия срещу притежателя на полицата или наследниците му, ако той е продал полицата си по този начин.