Голяма част от парите ми са инвестирани в ценни книжа (bonds) на корпорации и правителствени институции. В момента се наблюдава спад на дивидентите и лихвите, които получавам от тях. Искам да знам дали не е по-добре да прехвърля част от парите си на пазара с акции, където се наблюдава значително покачване. Аз съм на 45 години и имам поне 15-20 години до пенсия.

Въпросът е много важен за всеки, който някога е инвестирал пари и планира да го направи в бъдеще. Моментното състояние на икономиката и пазара не предразполага към инвестиции във фондове, които основно са съставени от корпоративни акции, а не ценни книжа (bonds), особено ако тези ценни книжа са продукт на правителствени организации и институции.

Причините те да се избягват е, че през последните 4-5 години Федералният резерв задържаше изкуствено лихвите по заемите ниски и съответно това даде шанс на цените и стойността на ценните книжа да пораснат, от което си се възползвал досега. Проблемът, който предстои за теб, е, че много скоро лихвените проценти по заемите може да се вдигнат, което ще принуди цените на ценните книжа да паднат. Моят съвет е да преструктурираме портфолиото ти в много кратък период от време и да се качим на вълната на пазара.

Другото, което ме притеснява, е, че в момента акциите на пазара са все още в период на растеж, поне засега, а твоите правителствени ценни книжа не дотолкова, защото те дори не участват в развитието на пазара. Във фазата, в която се намираш, е много неудачно да играеш твърде защитно (както го правиш в момента), защото сега е моментът да изградиш един добър капитал за пенсиониране, но продуктите, които използваш, са неправилните за тази цел.

Искам да задам един бърз въпрос, свързан със застраховките „Живот", за които четох в предишната ви статия. Ситуацията при мен е следната: преди около 6 години си закупихме застраховка с мъжа ми, която ни бе предложена от банката, и странното е, че плащаме само $25 на месец за двама ни, а в същото време имаме две различни покрития, които изплащат сумата само при инцидент. От това, което си спомням, четейки документите, в момента имаме по $100,000 на човек. Аз съм на 43, а мъжът ми е на 45-годишна възраст и просто искам да знам дали това, за което плащаме, си заслужава, или има по-добри алтернативи?

Какъв хубав въпрос, който определено засяга много хора, които са подведени от ниските цени на този вид застраховки, наречени „Accidental Death and Dismemberment". Може би се чудите защо казвам „подведени" по такъв пренебрежителен начин към този вид финансови инструменти? В следващите редове ще се опитам да изложа фактите за този вид полици и защо всеки трябва да ги избягва, след като знае как работят.

„Accidental Life" са едни от най-подвеждащите финансови инструменти и много от хората се залъгват да ги закупуват заради невероятно ниските им цени в сравнение с останалите застрахователни полици на пазара. Един от малко известните факти за тези полици е, че по-малко от 10% от тях изплащат някакъв вид покритие дори застрахованият да е починал в инцидент и много от хората съжаляват за закупуването на такъв вид полици точно поради това, че са плащали дълги години за тях, а в момент на нужда много от тях остават излъгани. Но дали „излъгани" е правилната дума, която трябва да използваме тук? Не, те не са излъгани, а подведени. Причината за това е, че обикновено, когато се закупуват този вид застраховки, те идват под формата на писмо или друг вид индиректна кореспонденция и в тази трансакция не съществува агент, който може да обясни фактите по адекватен начин, преди да закупите тези полици.

Най-тревожното е, че тези полици изплащат само в случай, че застрахованият загуби живота си „на място" вследствие от инцидент с автомобил, самолет или кораб, но ако застрахованият е жив (проявява някакви признаци на живот), когато спешната медицинска помощ се появи, дори след това да почине в болницата или в линейката, тази полица няма да изплати дори стотинка от покритието. Това е и причината тези полици да се изплащат на по-малко от 10% от застрахованите лица.

Моето лично мнение за застраховките „Живот" е, че ако искате да имате такава, то тя трябва да е наистина много стабилна и да действа в случай на нужда, защото това е нейната задача - да замести един сигурен доход, постъпвал в дома ви до този момент. Както и преди съм казвал, изберете най-простичкия вид застраховка - Term Life Insurance, която покрива във всяко едно отношение вашите нужди, и инвестирайте останалата част от парите си на място, където ще имате добра възвръщаемост и можете да използвате за пенсиониране или друга дългосрочна инвестиция.