Когато решим да инвестираме, било то за пенсиониране или за образование, често се сблъскваме с група финансови продукти, наречени взаимни фондове (mutual funds). Но какви са основните отличителни белези на тези инструменти и как точно работят те? За да отговорим на тези въпроси, нека първо си изясним какво означава понятието „взаимен фонд".

Взаимен фонд, или както е известен в Америка и в англоезичния свят „mutual fund", е финансов инструмент, съставен от няколко до стотици различни корпорации. Те обикновено оперират в различни видове индустрии като част от американската и световната икономика. В същото време той е съставен от няколко, стотици, хиляди или милиони инвеститори, които влагат свежи пари в този басейн от корпоративни акции и ценни книжа, като с това помагат на корпорациите, част от фонда, да разраснат своята продуктивност, размер и печалби. Като резултат от това те изплащат част от печалбите си обратно на същите тези инвеститори под формата на дивиденти и растеж на стойността на акциите им.

Така схемата се оказва изгодна за всички участници - правителството, инвеститорите и корпорациите. Властите са доволни, защото по този начин се стимулира икономическото развитие; инвеститорите - понеже получават печалби от инвестираното; корпорациите - тъй като институционалните инвеститори, които най-често са инвестиционните компании, им осигуряват постоянен поток от пари, които могат да бъдат използвани за разработването на нови технологии или откриването на повече работни места.

С течение на времето и с намаляването на парите във фонда на държавното пенсионно осигуряване (така нареченените Social Security Benefits) ще се увеличава влиянието на взаимните фондове в живота на всички ни. Засега обаче само около 5% от хората в Америка имат ясна и реалистична представа от тях.

Много често ми се случва моите клиенти да питат каква е разликата между взаимен фонд и Traditional/Roth IRA. Повечето хора си мислят, че взаимният фонд е друг вид спестовна програма и че там могат да правят повече пари, отколкото в един пенсионен фонд. Истината е, че взаимният фонд е мястото, където парите се инвестират към пенсионния фонд и от подредбата и квалификациите на взаимните фондове в инвестиционния портфейл на пенсионната сметка се определя каква възврcщаемост ще има в дадения Traditional/Roth IRA. Важно е да се отбележи, че пенсионната програма IRA, 401K, 403B са просто обвивка на дадените взаимни фондове и от тази обвивка зависи данъчната облагаемост, а оттам и данъчните облекчения на евентуалните печалби от взаимните фондове, в които сме инвестирали.

Например, ако имаме Roth IRA и изчакаме до 59 и половина годишна възраст, ще можем да се възползваме от всичките пари, които са натрупани от главницата и лихвата, която взаимните фондове са направили върху тази главница - без да плащаме абсолютно никакви данъци.

Друг въпрос, който клиентите задаватq е какви видове фондове има и какъв пасва най-много в съответна ситуация. Най-общо има три основни вида взаимни фондове според риска от промени на стойността на акции и бондове, които се съдържат в тях:

-          агресивни - обикновено изградени от по-малки до средни компании, които търсят поле за изява сред гигантите на пазара. Те може да донесат огромни печалби при благоприятни условия, но и да търпят спадове при временен или по-дълготраен спад на стоковия пазар. Тези фондове са най-подходящи за хора между 20 и 45 години;

-          средно агресивни. Изградени са от добре познати компании от голям и средно голям мащаб, които са създали име и репутация на пазара. Те също могат да имат и известни печалби във вид на дивиденти, които са част от облигациите, заложени в техния портфейл. Предпочитат ги обикновено начинаещите инвеститори заради по-голямата доза сигурност, която предлагат в сравнение с най-агресивните;

-          консервативни - изградени са основно от ценни книжа и кешови инструменти, които гарантират възможно най-голяма сигурност на капитала и висока доза ликвидност. Не очаквайте големи печалби от тях във вид на лихви. Тези фондове обикновено се използват като балансьор в един даден портфейл от фондове, за да запазят равновесието между риска и сигурността в случай на евентуален спад на стоковия пазар. Все пак моят съвет е да ги избягвате като позиции за основната част от парите си, защото ползите от тях не са големи, но пък създават една фалшива доза сигурност, която в по-далечна перспектива може да се окаже заблуждаваща.