Следващите три месеца се очертават като най-натоварените за счетоводителите, защото началото на сезона за плащане на данъци, или т.нар. tax season вече започна. От 31 януари службата за събиране на данъци (IRS) вече приема данъчни декларации. Тази година това се случи с 16 дни по-късно заради правителствения шътдаун от 2013-а, което обаче не означава, че ще има удължаване на целия срок. Крайната дата си остава 15 април. Тези, които се нуждаят от допълнително време, могат да получат шестмесечно удължаване - до 15 октомври, но това струва допълнително. За неподаване на декларацията навреме има глоба, която винаги е процент от дължимата сума. В случай че имате да вземате пари обратно обаче, глоба няма дори и да сте закъснели с декларирането на данъци.

 До 31 януари трябва да сте получили формите от своите работодали - W-2 или 1099, ако се самоосигурявате. Фирмата, която издава вашата 1099 форма, трябва да изпрати информацията за вашия доход до IRS до края на фервуари. „До края на февруари трябва да се изпратят W-2 и W-3 формите до SSN администрацията - напомня финансовият консултант Светла Колева. -Но двете големи дати са 17 март за подаване на корпоративни данъци и 15 април за лични данъци."

 В началото на сезона за плащане на данъци винаги е много натоварено, затова и голяма част от българите предпочитат да изчакат. Такъв е и случаят с Орхан Маминов, който обикновено подава данъчната си декларация в края на март. Други обаче отлагат до последно. „Обикновено използвам удължаване на срока, който властите разрешават" - споделя Венцислав Мазнев, който никога не декларира данъците си до 15 април.

 Съществуват много финансови облекчения за хората, които се самоосигуряват. Тези, които използват част от жилището си за офис, също имат приспадане на данъците (deductibles). Препоръчително е обаче при декларирането на тези и на корпоративните данъци да използвате услугите на счетоводител. „Приспадат се всички разходи, свъразни с бизнеса - обяснява Светла Колева. - Много хора мислят, че всичко се приспада, но това не е така. Ако разходът е личен - като храна или квартира, не може да се приспадне."

 W-2 формите са далеч по-лесни за попълване, затова и много от хората го правят сами. Финансистите съветват попълването на декларациите да е много внимателно, защото, ако има несъответствие в данните, които сте попълнили, и тези, с които разполага SSN администрацията - IRS автоматично отказва декларацията. Ако вашият доход е под 58 хиляди долара на година, може да се възползвате от програмата на IRS и да подадете безплатно декларацията си по електронен път. За 2013 година от данъчната служба ще върнат над $147 млн. на хората, работищи на W-2 форма, което се пада средно $2,800 на човек.

 По-големи промени в данъчното облагане се очакват догодина, когато здравният закон Обамакеър влезе напълно в сила. „IRS ще бъде органът, който ще следи дали имате застраховка - каза Светла Колева. - Тоест догодина, когато си оправяте таксите, счетоводителят ще начисли глобата, която трябва да платите, ако не сте се застраховали, или кредита за здравно покритие, който сте получили от правителството."

Проверете дали може да попадете без пари - Милиони от нас, които имат сравнително прости данъчни декларации, базирани на W-2 и някакви лихви от спестявания в банка, може да се класират за безплатно подаване по интернет и да спестят около $100 при счетоводител.

Подготовка и организация - Отделете време за да съберете всички документи, форми, касови бележки, фактури и банкови извлечения за 2013 г. Софтуери като TurboTax имат специфични въпроси за всяка данъчна ситуация, но ако вашите документи са събрани и добре организирани, ще спестите доста време. Събирайте всички W-2 и 1099 форми в празна папка до мястото, където събирате пощата си.

Deductions в последната минута - Въпреки че сме вече 2014-а, все още има време да сложите пари във вашата пенсионна IRA сметка и така да намалите данъчната си основа. Имате време до деня, в който подадете за данъци, да направите такава вноска за 2013 г., но първо проверете със счетоводител.

Проверка, проверка, проверка - на имена, адреси, номера на социални осигуровки и друга информация. Грешни данни могат да доведат до автоматично отхвърляне на данъчната ви декларация или пък да изпуснете ценни данъчни облекчения, ако объркате SSN на вашите деца или съпруг/а. Не забравяйте да подпишете данъчната си декларация, преди да я подадете - на ръка или с електронен подпис.

Е-file with direct deposit - Ако искате вашият данъчен кредит да пристигне по-бързо, забравете хартията. Най-добрият начин парите ви да стигнат бързо до вас е, като подадете данъчната си декларация онлайн и използвате директен депозит за сумата във вашата сметка, вместо да чакате чек по пощата.

Освен че става по-бързо, с e-file може да избегнете чести грешки при подаването на данъчната декларация. Според IRS 9 от всеки 10 данъчни кредита ще бъдат върнати в срок от 21 дена от подаването на вашата декларация.