Дори и най-съвестният данъкоплатец може в даден момент на живота си да се озове в лоша ситуация и да не успее да подаде данъчната си декларация в срок. Ако ви се случи, не се бойте, IRS най-вероятно няма да подаде обвинения срещу вас и няма да се опита да ви сложи зад решетките. Но може да сте сигурни, че IRS ще положи всички усилия, за да събере дължимото си - с лихвите и неустойките. Преди да изпаднете в паника, не забравяйте, че лица под 65-годишна възраст с по-малко от $10,000 брутен приход не са длъжни да подават декларация. Ако сте над 65 години, максимумът е $11,500. Ако не сте в една от тези две категории - знайте, че IRS ще ви открие. Сигурно сте чували американската приказка, че две неща в този живот са неизбежни - смъртта и плащането на данъци. Рано или късно данъчните служби ще ви намерят.

Повечето приходи се отчитат пред IRS чрез формуляри като W-2 или 1099. Данъчните служби също така получават доклади за приходите ви от инвестиции, пенсии, продажба на недвижими имоти и така нататък. Агенцията сверява получените формуляри от най-различни компании с данните в данъчните декларации, за да се увери, че всички, които е трябвало да подадат данъчна декларация, са я подали. Ако не сте го направили, ще трябва да платите данък върху доходите, които не са били обложени с данъци (тези, които са обявени чрез формуляр 1099), както и лихви и неустойки. Ако работодателят ви е платил повече данъци, отколкото е трябвало, и IRS ви дължи пари, но вие не подадете декларацията си в срок, знайте, че ще загубите тези пари, ако не подадете декларацията си до 3 години.

В някои случаи данъчните служби използват данните за доходите, които са получили от различни компании, за да подготвят декларации за данъкоплатците, които не са подали. Но може да сте сигурни, че агентите няма да се опитат да максимизират данъчните облекчения или кредитите. Най-вероятно ще се окажете с по-голямо данъчно задължение, отколкото ако сте подготвили сами своята данъчна декларация. Ето защо най-добрата стратегия е да спрете да отлагате, надявайки се, че ще минете между капките, и да подадете всички липсващи данъчни декларации колкото се може по-скоро. Ако поради някаква причина не разполагате с документация да докажете приходите си, можете да пишете на местния офис на IRS и да поискате препис на данните за вашите доходи за определена година. След като попълните данъчната си декларация и я изпратите на IRS, данъчните служби ще изчислят какви лихви и неустойки дължите и ще ви пратят писмо. Ако не платите дължимото в пълен размер, агенцията може да наложи федерален tax lien - правен иск върху вашия имот. Няма да можете да продадете дома си, преди да изплатите данъците си.

IRS също така може да сложи запор на вашата заплата и/или да нареди на банаката/работодателя ви да започнат да правят плащания към държавната хазна, докато всичките ви задължения не са покрити. Ако дължите огромни суми, IRS има законното право да присвои имота ви.

Така че има смисъл да платите данъците си възможно най-скоро. Ако имате кредитни карти, използвайте ги да се разплатите с IRS. Aко всичките ви кредитни карти са използвани до дупка, спрете да плащате минималните вноски по картите си и започнете да плащате на IRS. Никога няма да чуете подобен съвет от мен, но няма по-страшен дълг от задълженията ви към IRS. Кредитните ви карти не са покрити от гаранции, а и кредитната ви история със сигурност вече е разрушена поради докладваните от IRS неплатени данъци. Ако сте напълно банкрутирали и вече дори не правите минимални вноски по кредитните си карти и нямате никакви доходи или спестявания, за да платите на IRS, тогава можете да се договорите с данъчните служби за разсрочено плащане или дори да се опитате да сключите компромисна сделка - за по-малко от дължимата сума. И колкото и да ви се струва невероятно, американските данъчни агенти не са напълно безсърдечни. Има случаи, в които те отменят наложените санкции, ако сте имали основателна причина да не подадете - като сериозно заболяване, смърт в семейството или природно бедствие. Разбира се, ще ви се наложи да представите подробно обяснение заедно с архивирана документация (медицински сметки, застрахователни вземания). Ще трябва да платите всички дължими данъци, лихви и неустойки, преди IRS да отмени санкциите и да ви върне надплатеното, ако прецени, че сте имали основателна причина да не подадете данъчната си декларация в срок.

 „Не ми стигна заплатата" не е валидно извинение. В такива случаи IRS предпочита данъкоплатците да подадат декларацията си и да изработят график на плащанията.