Много от вас вече имат пенсионно осигуряване, което им е предоставено от работодател, а други пък разполагат със собствена пенсионна сметка, наречена IRA. Независимо къде се намирате в тези две ситуации, ще сте изправени пред голямата дилема - в кои точно фондове да инвестирате, за да можете да осъществявате по-голяма печалба от инвестираните пари.

Има и трети, инвестирали в тези същите, т. нар. взаимни фондове (mutual funds), но не с цел пенсиониране, а просто като начин да избегнат данъчното облагане чрез Traditional IRA. Но понеже нямат нужната информация къде да влагат парите си правилно, се насочват към най-близката банка и ги влагат в спестовна сметка при смешно ниска лихва, която към днешна дата е около 0.05%. В същото време инфлацията е средно около 3% на година, което автоматично показва, че тази банкова „инвестиция" ви носи годишна загуба от 2%.

Много от българите са изключително скептични към инвестирането на пазара. Те не знаят истинските факти, цифри и начини на инвестиране, затова бягат към „сигурното". Проблемът обаче е, че всичко, което е поставено под щампата „гарантирана сигурност" в Америка, е губещо в краткосрочен и дългосрочен план. „Гарантирана сигурност" е оксиморон, предназначен за необразованото население. Чрез този термин се цели набирането на ресурси, от които големите играчи после трупат печалба. Тя е толкова голяма, колкото голяма е загубата на инвестиралия „на сигурно".

В каквато и ситуация да се намирате в момента, ако използвате фондовете като част от пенсионното си осигуряване или инвестиционната си програма, трябва да знаете как точно можете да увеличите потенциалните си печалби. Затова ето трите начина как да го постигнете.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Дивидентите на инвестиция във взаимен фонд са една много ценна част от нашите печалби, а също така една много сигурна. Обикновено ние получаваме дивиденти от даден фонд, когато този фонд е инвестирал в големи компании, които са лоялни към своите акционери и всяко тримесечие се отплащат за доверието с изплащане на определен процент от печалбите и дохода обратно към акционерите, които сме ние в този случай. Втори начин да получим дивиденти е да сме инвестирали във фонд, който е съсредоточен върху закупуването на корпоративни или държавни ценни книжа. В този случай нашите пари не са използвани за закупуване на акции, а за даване на сума под формата на заем на дадена компания или институция, която е задължена да ни изплаща определен процент наем на парите, които е взела от нас, докато не ликвидираме и продадем ценните книжа обратно там, откъдето сме ги закупили. Много е важно да знаем, че изплащането на дивидентите и в двата случая се прави в процентна зависимост на сумата, която сме инвестирали, и броя акции, които сме закупили, и то става дори когато има временен срив на пазара и стойността на акциите закупени. Тоест дори пазарът да върви надолу за определен период от време и да ви изглежда, че парите ви намаляват - то дори тогава вие получавате дивидентите, които ви се полагат, независимо от цената на акциите, които сте закупили. Моят професионален съвет е да инвестирате парите си обратно в акции на фондовете, вместо да ги вземате като доход, особено ако все още не сте пенсионери. За повечето от нас тези сегашни доходи биха били твърде малки, за да можем да се издържаме от тях, освен ако нямате сума над $500,000, инвестирана в пазара. Ако тези на пръв поглед малки начални дивиденти се инвестират обратно в нови акции, това би ви дало по-голям потенциал за бъдещи доходи.

ИЗПЛАЩАНЕ НА КАПИТАЛНИ ПЕЧАЛБИ

Тези печалби се получават вследствие на закупуването и продаването на печалба на определени компании, които са част от фондовете, в които сме инвестирали. Представете си, че ако сте закупили имот на стойност $100,000 и след 3 години този същия имот ние го продадем на стойност $130,000, то ние сме спечелили $30,000 горница на началната сума, която сме инвестирали. Точно така работи и при фондовете, но когато става дума за компаниите, в които са инвестирани част от парите. Ако приемем, че главният мениджър на един от нашите фондове е закупил 100 акции на Apple на цена от $50 на акция преди 3 години и сега е решил да ликвидира и да продаде всичките тези акции обратно на свободния пазар на цена от $100, то се регистрира печалба от $5,000 в този фонд. Част от тази печалба се полага и на нас като вложители във фонда и ние можем да я инвестираме обратно или да я вземем като доход. Ако я вземем като доход, ние дължим данък на сумата, която ще ни бъде изплатена като чиста печалба, независимо дали е от продажбата на недвижим имот или от продажбата на акции във фонда, който имаме. Ако обаче решим да я инвестираме обратно във фонда или закупим друг имот с тези същите пари, ние избягваме таксация за момента.

ПОТЕНЦИАЛЕН РАСТЕЖ

Ако приемем, че сме инвестирали еднократно $100,000 на средна лихва от 8% за период от 10 години в определен фонд. След този период това биха били точно $221,964. Това е този процентен, потенциален растеж, за който говорим. Той може да се променя постоянно спрямо агресията и амплитудата на фонда и компаниите, заложени в него. Ако решим да продадем всички акции, закупени за $100,000 в началото, в момента ние ще се озовем с $221,964 в ръцете си, което е страхотно, но нека не забравяме, че след като сме продали и ликвидирали активите си, то най-вероятно ще трябва да платим данъци на печалбата от $121,964 и тя ще бъде надбавена към нашия годишен доход, освен ако не става въпрос за Roth IRA, където би била предпазена от данък.

Ако и вие желаете да си насрочите консултация с мен, моля, обадете се директно на 224-522-2413 или изпратете емайл на [email protected].