Темата как да се възползваме от данъчните облекчения става актуална винаги когато дойде моментът да подаваме данъчни декларации. Данъчните удръжки, или т.нар. „tax deductions" спестяват пари, защото намаляват общото задължение към данъчните или пък увеличават сумата, която можете да си върнете обратно като надплатена през годината. Повечето от данъчните облекчения са резултат на разходи, които сме платили за развитието на частен бизнес, поправки на автомобили и здравеопазване. Някои други известни облекчения идват също вследствие на изплатени лихви по заеми за недвижимо имущество или надплатени такси за имуществото, на което сте собственици.

Интересното е, че има още една голяма група данъчни облекчения - парите, които могат да се получат, докато спестявате и инвестирате, а не докато харчите. Особено важно е да се отбележи, че данъчното облекчение не е единствената полза от инвестирането, а е само едно приятно допълнение към потенциалните лихви върху спестяванията.

1. TRADITIONAL IRA. Влагането в Traditional IRA ще ви помогне да намалите обложения доход, като приспаднете общата сума, внесена за фискалната година в този вид сметка. Максималните суми, които един данъкоплатец и гражданин на САЩ може да сложи в такъв вид пенсионноосигурителна сметка, варират всяка година. За лица под 50 г. лимитът за 2015 година е $5,500, а за лица над 50 той скача на $6,500. Много е важно да се знае, че ако искате да използвате тази много ценна опция, трябва да си откриете Traditiona IRA до 15 април тази година.

Ето пример. Ако сте заработили $100,000 като „Gross Income" (дохода, преди да са приспаднати вашите разходи) и след като сте приспаднали $30,000 в разходи и други надбавки ви остават $70,000 в т.нар. „Net Income" (чистият облагаем доход след приспаднатите разходи и други данъчни облекчения). В този случай може да се приспаднат допълнително до $5,500 (ако сте под 50-годишна възраст) и $6,500 (ако сте над 50-годишна възраст) от облагаемия ви доход за изминалата година. Ползата от това в някой от случаите е, че може да намали драстично задължението ви към държавата, защото така се прехвърляте в по-нисък процент на данъчна ставка.

2 SEP IRA. В допълнение към Traditional IRA хората, които имат доходи от бизнес или от дейност, развита като „self-employed", могат да ползват още няколко други допълнителни възможности за спестяване за пенсионно осигуряване, докато в същото време приспадат и от данъците, дължими на държавата или щата. Разликата между тези две инвестиционни програми е, че при SEP IRA има потенциално по-голям таван за приспадане на определена сума от данъците. При Traditional IRA имаме лимити според възрастта. При SEP IRA можем да сложим по-малкото от 25% от заработения ни доход, след като са приспаднати всичките ни разходи, или $52,000 като таван, в случай че 25% от дохода ни надвишава тази сума.

Отново пример. Със заработени $100,000 като „Gross Income" и останали $70,000 след всички разходи като „Net Income" максималното, което бихме могли да приспаднем в SEP IRA, би било $17,500 (25% от дохода, останал след разходите), вместо само $5,500/$6,500, ако бяхме използвали Traditional IRA.

3.ROTH IRA. Тази алтернатива е отворена и подходяща за хора, които работят за себе си под формата 1099 (но също така и за хора с W-2). Този вид сметка няма да ви предостави преимуществото да приспаднете всичко, което сте вкарали в него за пенсионирането си като инвестиция за бъдещето, но пък ще ви даде възможност да получите това, което сте вложили там, плюс дивидентите, натрупали се през годините, без да трябва да плащате абсолютно никакви данъци на общата сума, когато решите да ги изтеглите след навършването на 59 години и половина. Максималното, което можете да инвестирате тук всяка година, е отново $5,500 и $6,500 съответно под и над 50 г. възраст. Този вид сметка е широко предпочитана от хора, които не правят толкова големи доходи и не им се налага да приспадат много от данъците си, но пък гледат с надежда към бъдещето и биха искали да имат пълен достъп до парите си и всички лихви, натрупани през годините, без да се притесняват, че трябва някога да плащат данъци на тези пари. Това определено е много добър ход, ако търсите максимална възвръщаемост на инвестицията си и спокойствие, независимо от това, което ще се случва в данъчната система на Америка в близко или по-далечно бъдеще.

Ако например спестявате по $200 на месец за период от 25 години на средна лихва от 8% на година във взаимен фонд, то след тези 20 години бихте имали точно $192,941. От тези пари само $60,000 са били вложени от вас, а останалите $132,941 са дошли под формата на лихви и дивиденти. При Roth IRA данъците на тези пари се опрощават след 59 1/2 годишна възраст, докато, ако имаме същата ситуация при Traditional IRA и SEP IRA, те биха били приспаднати на цялата сума, което би било между 10-15% по време на пенсиониране в зависимост от дохода ни като пенсионери.