Много здравноосигурителни застрахователи не покриват цялата стойност на болнично посещение или операция. Вашето покритие ще варира от доставчика на услугата (лекар, медицинско заведение), но в повечето случаи може да се очаква, че само 60-80% от медицинската ви сметка ще бъде покрита от вашата осигуровка. Това може да доведе до задължения в размер на хиляди долари. За щастие има начини, по които можете да намалите размера на здравните си сметка.

Важно е да се отбележи, че с приемането на услугите на медицинското заведение вие се съгласявате да платите сметката си, без значение какъв е размерът й и без значение дали застрахователната компания би покрила поне част от разходите. Ето защо е нужно да погледнете много сериозно на въпроса. Първо трябва да се запознаете отблизо със структурата на здравната си сметка. Повечето болници и доставчици на медицински грижи могат да ви предоставят подробно описание на посещението и процедурите, извършени в тяхното заведение. Но всичко е така закодирано и описано според номенклатурата на дадения здравен доставчик, че понякога дори и застрахователите могат да се объркат.

Въпреки всичко е препоръчително да се свържете с отдела за фактуриране (Billing Department) и да поискате подробна сметка. Грешки се случват и не е съвсем необичайно някои разходи да бъдат изброени два пъти или да видите услуги, които никога не са били извършени. Административният отдел създава стотици, а понякога и хиляди фактури всяка седмица. Така че внимателно разгледайте всеки ред от сметката и за всяка услуга, за която имате съмнение, че не е ваша, или пък дори нямате представа какво означава, се обадете на здравното заведение и поискайте обяснение. Ако идентифицирате грешка, оспорвайте я с медицинския доставчик. Ако служителите от Billing Department не са особено любезни, винаги можете да се обърнете към Patient Advocate - всяко здравно заведение има поне един служител, чиято единствена задача е да помага на пациентите да се ориентират в объркания свят на американската здравноосигурителна система.

Следващата ви стъпка е да се свържете със застрахователната компания. Служителите на застрахователните компании също могат да направят технически грешки (напр. използват код за грешна диагноза; изпускат някои намаления, които ви се полагат и т.н. ), което може да доведе до непълно покритие на медицинската ви сметка. Ако някоя процедура, която си мислите, че трябва да е покрита от осигуровката ви, не е напълно заплатена от застрахователя, тогава е най-добре да се обърнете към лекаря си. Здравният доставчик може да изпрати допълнителни доказателства, подкрепящи тезата, че посещението ви в даденото медицинско заведение и съответната процедура са били необходими за вашето здравно благополучие. Ако застрахователната компания отказва да мръдне и на йота, а вие знаете, че  искането ви е напълно легитимно, можете да изпратите жалба до вашата щатска агенция, която регулира застрахователните компании. Имената им са различни в отделните щати, но всеки щат има подобна регулираща система. Посетете уебсайта на вашия щат, за да откриете как можете да подадете оплакване срещу дадена застрахователна агенция.

Ако обжалвате медицинската си сметка пред здравното заведение, застрахователната си компания и щатския регулатор без особен успех, тогава трябва сериозно да се замислите за план на изплащане. Медицинските доставчици обикновено имат програма, която предлага различни планове на изплащане на здравни сметки - на няколко вноски. Те обикновено се опитват да работят с вас и изчисляват месечна вноска, която да може да се побере в бюджета ви. Все пак те предпочитат да получат парите по-късно, отколкото никога. Ако дори и месечни вноски в продължение на няколко години не биха изплатили огромната ви медицинска сметка, тогава се обърнете към защитника на пациента (patient advocate) и поискайте понижение на дълга си поради финансова невъзможност да го изплатите. Някои здравни заведения предлагат намаления, достигащи до 50% -  за тях е много по-ефикасно да получат нещо, отколкото нищо.

Ако не можете да си позволите дори и тази опция, последната ви стъпка би била да игнорирате задълженията си и да ги оставите да бъдат предадени на агенция за събиране на дълговете. Това, разбира се, ще унищожи кредитната ви история. В зависимост от закона за давността на задълженията във вашия щат (statute of limitations) можете да почакате да изтекат няколко години (5 до 10 г. в различните щати) и медицинската ви сметка ще бъде опростена. Но ако statute of limitations, където живеете, е много дълъг и ви дойде до гуша да игнорирате непрестанните обаждания на collection agencies, единственият ви изход от тази ситуация би била да обявите банкрут. Ето защо аз винаги съветвам, че най-разумният ход на действие е да спестявате сериозно и да имате пари в банката, с които да можете да преживеете поне осем месеца. Тези бели пари за черни дни могат да ви предпазят от катастрофални събития, като например огромни медицински сметки, и да ви спасят от банкрут.