Напоследък чухме няколко обезпокояващи новини за откраднати персонални данни от медицински или здравнозастрахователни компютърни системи. Ето няколко съвета за това как да се предпазите от кражба на самоличносттаq що се отнася до вашата здравна поверителна информация.

Преценете кога е уместно да споделяте личните си данни. Разкривайте колкото е възможно по-малко идентификационна информация в лекарските кабинети и болниците, които посещавате, както и пред застрахователя си. Например не давайте вашия социалноосигурителен номер на доставчиците на здравни услуги, освен ако не е абсолютно наложително. Попитайте дали друга информация, като например датата на раждане и/или номерът на шофьорската ви книжка, са наистина необходими, преди да ги предоставите. Бъдете особено внимателни по телефона. След загубата на лични данни в здравноосигурителната компания Anthem потребителите публикуваха коментари на сайта на Федералната търговска комисия, описващи телефонни запитвания - обаждащият се твърдял, че е представител на застрахователната фирма и искал персонална идентифицираща информация. Но от Anthem казват, че те никога не биха инициирали подобни разговори.

Бъдете внимателни с електронната си поща. Много от клиентите на Anthem, засегнати от посегателството върху самоличността им, са получили фишинг имейли (phishing e-mails). Не кликвайте върху електронни писма, които не познавате и, ако го направите, не предоставяйте личната си информация, освен ако не сте проверили, че източникът е реален. Помислете за създаването на една електронна поща за здравеопазване и финансови дела, и друга за социалните медии и приятели/роднини. Друг начин да се предпазите е да променяте често паролата на електронната си поща и да използвате двуфакторно удостоверяване за имейла си и другите си сметки - двуфакторната система използва два различни вида пароли, като например редовна парола и код за еднократна употреба, който изтича в рамките на минута, и предлага по-голяма сигурност от просто една парола.

Съхранявайте данните си внимателно. Дали информацията е на хартия, или е на компютърен файл, дали медицинските сканирания/рентгенови снимки са записани върху CD/DVD, или докторът ви ги предоставя по старомодния начин, трябва да се отнасяте към медицинските си данни като към вашата данъчна декларация. Електронните записи трябва да бъдат криптирани и съхранени на защитен с парола външен твърд диск. Хартиените носители и DVD-та/CD-та поставете в заключен сейф. Използвайте машина за нарязване на тънки парченца (shredder), за да се отървете от хартиени записи, и унищожете дисковете, преди да ги изхвърлите.

Изберете хартиен или цифров носител. Няма нужда да съхранявате хартиени и цифрови записки на здравната си информация. Използването и на двете удвоява риска от кражбата на данни.

Вземете си предпазващ софтуер. Закупете висококачествена антивирусна програма за защита на личната си информация и я използвате и актуализирайте по предписания начин.

Избягвайте обществен Wi-Fi. Не се вписвайте в здравните си или финансовите си сметки чрез обществени безжични мрежи. Използването на публичен Wi-Fi е като споделянето на вана с непознат - намирате се в опасна близост с чужд човек и на това отгоре сте напълно гол(а). Ако ви се наложи да използвате устройството си (лаптоп, таблет, телефон) чрез обществен или безплатен Wi-Fi (в хотел, аерогара, ресторант), предварително почистете устройството си със софтуер за защита. Направете същото и след това, преди да се включите отново към домашната си безжична мрежа.

Следете отблизо кредитната си история. Тъй като много от загубите на лични данни и случаите на кражби на самоличността не са откривани в продължение на месеци, след като престъпниците са се докопали до ценната информация, най-разумно е постоянно да проверявате вашата кредитни доклади, за да видите дали някой не използва медицинските или финансовите ви данни по неправилен начин. Имате право на един безплатен отчет веднъж годишно от всяка една от трите кредитни агенции (Experian, TransUnion, Equifax) - посетете annualcreditreport.com и изтеглете един доклад от едно кредитно бюро на всеки четири месеца. Може също така да имате право на един допълнителен безплатен отчет от всяка една агенция, ако сте бил(а) жертва на кражба на самоличност и поставите сигнал за измама в кредитната си история (fraud alert).

Проверявайте документацията си. Проверете цялата си поща, имейла си и всякакви сведения, свързани със здравето ви. Разгледайте внимателно медицинските си доклади и съобщенията от вашата застраховатена компания, както и отчетите от разни доставчици на здравни грижи - вижте дали не са описани медицински предмети, лекарства или услуги, които никога не сте получавали. Проверете и вашите електронни здравни досиета с помощта на порталите за пациенти, които са все по-често достъпни онлайн чрез доставчиците на медицински услуги. Ако имате достъп до интернет портал на здравноосигурителната си компания, разглеждайте вашите онлайн медицински досиета поне веднъж месечно, както бихте го направили с финансовите си сметки. Ако основният ви доставчик на здравни грижи не разполага с онлайн система, попитайте дали не могат да ви предоставят годишно обобщение на медицинските ви сведения, или се поинтересувайте за тримесечен доклад, ако подозирате, че сте бил(а) жертва на измама. Понякога доставчиците на здравни услуги начисляват такса за обобщението на вашите медицински досиета на един хартиен носител. Ето защо е най-добре да си създадете потребителско име и парола за уебсайта на здравното заведение и/или на застрахователната компания - така ще намалите шанса от кражба на самоличността ви, като следите всеки месец за всякакви странни процедури/услуги/лекарства, които никога не сте използвал(а).