В следващите два броя ще обърна внимание и ще обобщя някои от най-важните точки, на които трябва да обърнем внимание, когато става въпрос за успешното ни финансово бъдеще, независимо колко кратко или дълго време имаме, преди да се пенсионираме.

Точките, над които ще се фокусираме заедно, са изключително важни за всеки един от нас, независимо от това дали работи за някого, или има свой собствен бизнес. Те са подбрани така, че да могат да помогнат на всеки да постигне целите си и да намали данъците си през годините, докато работи и се подготвя за пенсиониране.

Идвайки от България, която дълги години е имала система на социално подпомагане на много от сферите в нашия живот като пенсиониране и здравеопазване, тук, в Америка, нещата са оставени в наши ръце да подреждаме съдбата си и тези от нас, които могат да се ориентират и адаптират към правилата на финансовата и икономическата система, успяват да постигнат целите си и да изградят сигурност за семействата си много по-бързо от тези, които чакат някой да се погрижи за тях, както е било през изминалите години - основно по времето на комунизма в България. Много от нас все още очакват правителството да поеме грижата и решенията за нашето бъдеще, защото това отнема риска от потенциални във вземането на решения от нас самите, но в Америка всеки сам определя бъдещето и в момента, в който ние приемем този факт, само тогава можем да поемем пълна отговорност за нашите грешки и правилни решения.

1.   СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (SOCIAL SECURITY BENEFITS)

Първата и основна опорна точка, която всеки един от нас асоциира с пенсионирането, е пенсията, която ни се полага от правителството за годините, през които сме работили и сме плащали осигурителни вноски. Тук, в Америка, тази пенсионна програма се нарича Social Security Retirement Benefits.

Останах с впечатлението, че много хора нямат ни най-малка представа, че пенсията тук се определя от цели 35 години работен стаж в Америка, а не последните 3-5 години, както много хора си мислят. Това може да се окаже сериозен подводен камък за тях самите. Ако нямаме заработени 35 години стаж в Америка, а например 15 години работа, то когато се калкулира сумата за нашата пенсия, по формулата се зануляват 20 от 35-те години и се използват само тези 15 години, в които сме работили. Това автоматично намалява сумата, която ще получим като пенсия, следователно трябва да търсим алтернативи, които ние самите можем да контролираме.

Друг е въпросът, че промени в държавните пенсионни фондове ще предстоят и ние няма какво да направим, за да ги контролираме директно. Това ще зависи от решенията, които правителството ще вземе. Не знам за вас, но аз лично не искам да завися от правителството да взема решения за моето бъдеще, знаейки, че в повечето случаи тези решения ще бъдат в мой ущърб и в полза да хазната. Аз предпочитам да се информирам за нещата, които мога сам да контролирам, и да съсредоточа вниманието си там.

Все пак е важно да се спомене, че за да имаме билет за лотарията, наречена Social Security Retirement Benefits, трябва да сме работили поне 10 г. в Америка и да сме показали повече от $5,100 годишен доход, който да бъде обложен от данъци. Също така, ако искате да получавате пенсията си в България, трябва да се подготвите да станете американски гражданин, защото в момента, в който зелената ви карта изтече, пенсията, която сте заработили в Америка и получавате в България, може да бъде спряна напълно заради загубата на легален статут.

Тези са основните компоненти, които трябва да знаете за социалното пенсионно осигуряване. Ако все пак имате въпроси, можете да се обадите и да поговорим за детайлите по тази пенсионна програма.

2. ЧАСТЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

Частните пенсионни фондове са бъдещето на пенсионното осигуряване в Америка. Това са така наречените 401k, или Traditional / Roth / Simple / SEP IRA, които са начини, чрез които да намалим данъчното облагане на парите си в момента, което да стимулира нашата правилна подготовка за инвестиране и избирането на частен фонд. Преди обаче да изберем такъв, внимателно трябва да разгледаме опциите, които имаме пред себе си, и да вземем под внимание как те се вписват в цялостната ни стратегия.

Тук е важно да се спомене, че работата на вашия личен финансов и данъчен консултант са от изключително важно значение. Когато става въпрос за избирането на правилен пенсионен фонд, се вземат два основни компонента и те са: данъчно облагане на парите сега и по време на пенсиониране и как тези пари ще бъдат инвестирани през годините. Ако сме внимателни и правилно информирани за тези два компонента, тогава всичко ще бъде наред. Фактите обаче сочат, че у българското общество това често не е така, защото повечето от нас не знаят какво да питат и как да подходят.

Бъдете внимателни и избягвайте банката, когато става въпрос за отварянето на пенсионни сметки, защото банките са известни с изключително ниските лихви и дивиденти, които дават на своите клиенти в тази насока. А много от тях дори товарят тези акаунти с огромни годишни такси и разходи, които намаляват парите ви, вместо да ги увеличават.

Ако имате такава сметка в банката и искате да разберете дали има по-добри възможности и не знаете към кого да се обърнете, можете да ми се обадите директно на телефона, посочен тук. Ще се радвам да дискутираме в по-големи детайли.

В следващия брой ще разгледаме как да изплатим заемите си преди пенсиониране и да предпазим сегашния си доход чрез специална застраховка.