Порадите големите съкращения в държавния бюджет и принудителното затваряне на данъчните офиси през миналата година броят на IRS проверките се движи надолу, но това не значи, че трябва да се чувствате в безопасност, тъй като около 1.5 милиона хора, живеещи в САЩ, ще бъдат ревизирани през тази година. IRS обръща все по-голямо внимание на данъкоплатците, които отчитат приходи над $200,000; притежават малки компании; имат имоти, които дават под наем; или са в професии, свързани с недвижими имоти. Ако ви бъде направена данъчна ревизия, точността на информацията в данъчната ви декларация няма да бъде единственият фактор, който влияе на това колко скъпо ще ви струва одитът - в пряк и в преносен смисъл. Вероятно може да се досетите, че е разумно да отговорите на уведомлението за ревизия преди крайния посочен срок и да бъдете любезен с агентите на IRS. Но някои други стратегии са по-малко очевидни за данъкоплатците и дори за някои данъчни професионалисти.

Помолете IRS да ви даде писмен списък на документите, които трябва да донесете на одита. Данъчните агенти са длъжни да предоставят този списък при поискване. Носете само изрично поисканите документи за проверка. Събирането на допълнителна информациия може само да доведе до разширяване обхвата на ревизията. Да речем, че агентът на IRS пожелае да види касовите бележки/фактурите за вашия малък бизнес, свързани с рекламните ви разходи за 2012 г. По време на одита някакъв документ, несвързан с конкретния предмет на проверката, хваща погледа му и той пита за по-нататъшни касови бележки/фактури. Ако не сте донесли със себе си допълнителната информация, която той иска, той най-вероятно ще се откаже от тази линия на разследване, предотвратявайки възможността ревизията да се разшири в област, различна от предварително начертаната. Ако агентът ви попита за нещо, което не сте донесли на срещата, обясните му, че дадените документи не са с вас, тъй като той не ви е помолил да ги донесете предварително. На теория данъчният служител може да поиска да донесете тази допълнителна информация на втора среща, но на практика това е малко вероятно. Последните съкращения в персонала на IRS направиха работата на агентите изключително натоварена. Ако данъчният служител не намери големи проблеми с данните, които предоставите по време на първоначалната ревизия, той най-вероятно няма да насрочи втора среща.

Отговорете на въпросите и си затворете устата. Повечето данъкоплатци са нервни, когато се срещнат с IRS агент, а нервните хора са склонни да говорят повече, отколкото трябва. Данъчните служители са обучени да използват тази човешка слабост, като ви задават въпрос, а след отговора ви запазват мълчание с надеждата, че едно дълго неловко мълчание ще принуди данъкоплатеца да добави детайли, които работят срещу собствените му интереси и само го закопават още по-надълбоко.

Спрете ревизията, ако осъзнаете, че сте навлезли в територия, която е мътна за вас. Не можете да вземете решение дали да платите на данъчен професионалист, който да ви помогне с вашия одит, или да се опитате да се справите сами? Много хора не осъзнават, че не трябва непременно да направят този избор преди ревизията. По закон данъкоплатците имат право да поискат отлагане по всяко време в процеса на одита с цел да потърсят помощ от данъчен специалист. Обикновено ви се дават най-малко няколко седмици, за да намерите професионалист, който може да ви помогне.

Проверявайте фактите, предоставени ви от IRS агентите. Вие не сте единственият човек, който не разбира напълно всички тънкости на Данъчния кодекс. Не бива да ви изненадва, че много служители на IRS правят данъчни кодови грешки по време на одитите. Този проблем стана много по-осезателен през последните няколко години - поради бюджетни съкращения IRS агентите получават много по-малко обучение, отколкото преди. За съжаление данъкоплатците и дори данъчните специалисти често  предполагат, че IRS агентите винаги знаят за какво говорят. Преди одита си прочетете всички документи от уебсайта на IRS, свързани с частта от данъчната ви декларация, която бива ревизирана, особено ако имате намерение да се самопредставлявате при одита. Ако IRS агентът казва нещо, което подозирате, че може да е неправилно, помолете служителя да сложи твърдението си в писмена форма, а след това поискайте възможността за по-нататъшно разследване на тази тема или се консултирайте с данъчен специалист по въпроса. Дори ако представителят на IRS не е съгласен да забави крайното решение по одита ви, знайте, че винаги имате право да обжалвате. Ако данъчното законодателство наистина е изтълкувано погрешно от агента, имате отличен шанс да спечелите обжалването. За повече информация отидете на IRS.gov и потърсете IRS Publication 5 - Моите права за обжалване и как да се подготвя за обжалване, ако не съм съгласен с решението на данъчния служител.