Две трети от първоначално подадените молби за пенсия по инвалидност биват отхвърляни от Социалноосигурителната администрация, което принуждава неспособните на работа да претърпят дълъг и сложен процес на няколко обжалвания. Ето някои малко познати стъпки, които е добре да предприемете, ако вие или близък човек внезапно станете инвалид, за да сте сигурни, че ще се квалифицирате за социалноосигурителен чек.

За да проверите дали отговаряте на изискванията, посетете уебсайта ssa.gov, влезте в Disability, после в Learn About Disability Benefits и от падащото меню изберете Disability Publications. Сканирайте надолу и ще видите към края Blue Book Listing. Taм са описани всички заболявания, които се смятат за приемливи, що се отнася до получаване на пенсия по инвалидност. Правилото е, че ще можете да вземате социалноосигурителен чек, ако здравословен проблем ви пречи да работите, поне за следващата една година, в настоящата ви област на работа или в каквато и да била друга област, в която сте били през последните 15 години. Няма такова нещо като частична пенсия по инвалидност. Ако сте достатъчно здрав да работите на половин работно време, вашата молба ще бъде отхвърлена. Не кандидатствайте за социалноосигурителен чек, докато все още работите, с намерението да спрете работа, ако молбата ви бъде одобрена. Ако работите, пенсия по инвалидност ще ви бъде отказана. Ако работната ви история доказва, че имате умения в друга област, където не се изисква много физическа активност и в която вашата инвалидност няма да ви попречи да работите, молбата ви ще бъде отхвърлена. Има много по-голяма вероятност кандидати под 50-годишна възраст да бъдат накарани да си намерят друг вид работа, която да отговаря на уменията им, отколкото хора над 50 г.

Ако инвалидността ви е нещо като хронична болка, което е много трудно да се докаже, съдията, разглеждащ вашия случай, ще оценява не само достоверността на медицинските доклади, но и естеството на вашия характер, правдоподобността на личните ви изказвания и действия. Ще ви бъдат задавани същите въпроси - отново и отново. Колко дълго можете да вървите без болка? Колко тежко можете да вдигате? Колко често се появява болката? Колкото повече отговорите ви са последователни, логични и непротиворечиви, толкова по-голям шанс имате съдията да ви повярва. Запазете самообладание и отговаряйте на длъжностните лица, които ви разпитват, по един и същ начин, независимо колко различни служители ви задават същите въпроси до втръсване.

Предоставяйте отговори, които са съвместими с информацията в държавната база от данни. Не казвайте, че не сте можели да карате кола от месеци, ако преди две седмици сте регистрирали нова кола на ваше име. Не твърдете, че от месеци не сте способни да направите повече от няколко крачки, преди да ви пререже страхотна болка, ако преди седмица сте подновили лиценза си на ловец (ловен билет).

Признайте пред съдията, че все пак имате способността да извършвате някакви ограничени действия. Хората, които казват, че не могат да направят и една стъпка, без да бъдат разтърсвани от агонизираща болка, биват смятани за нечестни. Властите биха погледнали на подобно невероятно твърдение с голям скептицизъм. Признайте си, че все още можете да правите някои неща и че болката е по-лоша през някои дни в сравнение с други.

Преди да подадете молба пред Социалноосигурителната администрация, помолете лекуващия си лекар да включи във вашия медицински доклад детайлно описание на болката, която изпитвате, и ограниченията, която тази болка ви налага - все неща, които сте му обяснявали нееднократно. Докторите невинаги включват в медицинското досие подробно описание на разговорите си с пациентите, но ако ги помолите, рядко ще ви откажат. Важно е за съдията да види, че болката, за която говорите пред него, вече е била обсъждана с лекуващия ви лекар.

Много е вероятно да ви изпратят на консултативен преглед, за да вземат доклад от независимо медицинско лице - някой друг освен личния ви лекар. Ако болката, за която отивате на преглед, е свързана с гърба или краката ви - бъдете нащрек. Много е вероятно сестрите и докторът да ви наблюдават скришом, за да видят как се държите преди и след като влезете в кабинета. Те могат например да забележат как сядате в чакалнята или как се качвате в колата си след прегледа, за да видят дали движенията ви не са доста по-пъргави, отколкото ги представяте, когато сте в кабинета на лекаря.

 Не забравяйте да си набавите и следващия брой на любимия си вестник, където ще разгледам как точно да кандидатствате за пенсия по инвалидност и как да обжалвате, когато ви откажат (което се случва почти на всички, поне първия път).