В миналия брой описах някои малко познати стъпки, които е добре да предприемете, ако вие или близък човек внезапно станете инвалид, за да сте сигурни, че ще се квалифицирате за социалноосигурителен чек. Днес ще разгледам как точно да кандидатствате за пенсия по инвалидност и как да обжалвате, когато ви откажат (което се случва почти на всички, поне първия път).

Има две различни програми на Социалноосигурителната администрация. Ще ги опиша накратко, за да сте наясно за какво точно подавате молба. Чековете за Social Security Disability Income (SSDI) - социалноосигурителен доход поради инвалидност - се калкулират точно като чековете за пенсия: размерът на месечния ви чек е базиран на вашите доходи през годините. Средният месечен чек е между $1,100 и $1,200. Съпрузи/съпруги, бивши съпрузи/съпруги, вдовици/вдовци, и/или малолетни деца могат също да се квалифицират. Помощите поради инвалидност автомотично се превръщат в пенсионни чекове, когато навършите пълна пенсионна възраст. Чековете за Supplemental Security Income (SSI) - допълнитлен доход - приличат повече на държавни помощи за финансова подкрепа на хора в нужда. Тази програма е за кандидати, които нямат почти никаква работна история и много малко авоари - по-малко от $2,000 на човек или $3,000 на женена двойка (кола, дом и няколко други активи не се пресмятат във формулата). Понастоящем чековете за SSI са $710 на месец.

Как да подадете молба за SSDI? Най-добрият начин е на място, особено ако вашата инвалидност ще бъде очевидна за федералния служител, с когото говорите. Да се обадите по телефона не е много добра идея, освен ако имате сериозен здравословен проблем, но все още се опитвате да работите. Обадете се на Социалносоигурителната администрация на 800-772-1213, обяснете в детайли вашата ситуация и кажете, че искате да научите какви стъпки е необходимо да предприемете, за да можете да подадете молба, ако въпросният здравословен проблем не започне да се подобрява.  Служителят от другата страна на телефона ще попълни доклад за вашия разговор и когато по-късно подадете молба за социалноосигурителен чек, този запис ще докаже, че сте се борили с дадената инвалидност от дълго време. Най-разумно е да не попълвате молба онлайн. Съдията, който разглежда вашия случай, може да реши, че щом сте могъл да седите на стол няколко часа пред компютъра,  значи, че можете да вършите работа седнал - особено ако имате активен профил във Facebook или някакво друго значително интернет присъствие (блог/уебсайт). Ако сте по-млади от 50 г. и можете да вършите работа седнал, почти е сигурно, че ще ви откажат SSDI. Ако сте по-възрастен от 50 г., но имате образование или обучение, което ви квалифицира да извършвате офисна работа или пък работната ви история доказва, че можете да вършите работа, докато сте седнал, възможно е да ви откажат SSDI.

Как да обжалвате, ако молбата ви е отказана? Прочетете внимателно писмото, което сте получили. То обявява няколко крайни срока за различни стъпки, които е нужно да предприемете, за да обжалвате отказа. Дори и една от тези дати да пропуснете, ще трябва да започнете целя процес от самото начало. Известието ще ви обясни как точно е нужно да обжалвате. За малко по-подробно описание на правилата по обжалването посетете ssa.gov, кликнете на Disability, после на Appeal Our Recent Medical Decision.

Ако всичко по-горе ви се струва доста сложно, можете да наемете представител да ви помогне с молбата. Обикновено това е адвокат, специализиращ в областта на Социалноосигурителната администрация, или представител на благотворителна или неправителствена организация. Не е задължително защитаващият правата ви да бъде адвокат. Важното е човекът да има опит в работата със Социалноосигурителната администрация и SSDI в частност. Местният клон на Социалноосигурителната администрация може да ви даде списък на представители във вашия район или да ви насочи към организация, която би могла да ви помогне. Също така може да напишете в някоя интернет търсачка името на вашето селище и щат плюс Social Security disability representative. Добре е да наемете представител още в самото начало, особено ако вашата инвалидност е много трудно доказуема - като хронична болка например. Ако инвалидността ви е напълно очевидна за когото и да било, то е разумно да си спестите парите и да подадете молбата си лично и на място в най-близкия до вас клон на Социалноосигурителната администрация. Ако първоначалната ви молба и първото ви обжалване бъдат отхвърлени, тогава е времето да наемете представител.

Изберете някой, на когото можете да имате доверие - квалифициран и с дълъг опит. Направете подробно „разследване" онлайн/по телефона. Въпросният човек представлявал ли е поне 25-35 случая през изминалите 2-3 години? Има ли един или няколко асистенти? Това е много трудоемка работа, която отнема месеци, така че хората с опит в тази област винаги се нуждаят от помощ. Разпитайте точно колко ще ви вземат за услугата. По закон представителите могат да ви таксуват $6,000, или 25% от първия SSDI чек, който получите (този чек ще покрива месеците от започването на вашата инвалидност до момента на одобрение на молбата ви) - която от двете суми е по-малка. В никакъв случай не би трябвало да ви искат таксата предварително, нито пък да ви накарат да плащате, ако молбата ви не бъде одобрена. Непременно питайте представителя колко ще са разходите му. Не би трябвало да са повече от $200-$300. Единственият по-сериозен разход би бил придобиването на медицинските ви доклади.  В никакъв случай не работете с представител, който се опитва да ви накара да платите за офисните му разходи или за помощта на асистентите му.