Ако сте собственик на малка компания, има много причини, поради които може да се наложи да заемете пари от банка. Например вашата фирма може да се разраства и да се нуждаете от финансиране за нов инвентар. Или може би имате нужда от заем, за да запълните временните празнини в паричните си потоци. Или за закупуване на нова търговска сграда, оборудване или недвижими имоти. Преди това обаче трябва да имате разбиране за различните видове бизнес кредити. Важно е да сте наясно защо ви трябват пари и как възнамерявате да изплатите заема, защото това ще диктува специфичния вид кредит, който банката ще се опита да структурира за вас.

Кредитната линия (Line of Credit) е вид заем, който позволява на вашия бизнес да взема пари до предварително одобрения си кредитен лимит, когато имате нужда от финансова помощ, без да се налага да кандидатствате отново и отново за заем. Кредитната линия е предназначена предимно за посрещне на бизнес нуждите ви в краткосрочен план - запушване на дупки в паричните потоци, настоящо финансиране на бъдещите ви вземания или покупката на инвентаризация. Банките често структурират кредитните линии да са платими след една или две години, така че фирмата ви може да демонстрира способността си да изплати заема. След като уверите финансовата институция, че сте платежоспособен, банката може да реши да поднови кредитната линия.

Краткосрочният заем (Term Loan), от друга страна, е предназначен да отговори на по-дългосрочните ви нужди като закупуване на дълготрайни активи (фабрика, недвижима собственост или оборудване). Краткосрочните заеми се амортизират в продължение на няколко години, като те трябва да съответстват на полезния живот на съответния актив, който е предмет на финансиране.

Когато става дума за оборудване обаче, лизингът (Leasе) често има повече смисъл, отколкото заемането на пари за закупуване на оборудването. Това е особено вярно за оборудване с вградено остаряване, като например компютри или други високотехнологични съоръжения, както и автомобили или камиони. Лизингът може да предлага данъчни облекчения и да ви помогне да освободите паричия си поток, тъй като цялата стойност на оборудването може да бъде финансирана. Това ви позволява да използвате средствата си за други по-продуктивни и печеливши цели.

Търговските ипотеки (Commercial Mortgage) са използвани за финансиране закупуването на новa или съществуващa търговска площ, включително офис сгради, складове или търговски площи. Строителните заеми (Construction Loan) се използват за финансиране на закупуване на земя и изграждане на сгради, обитавани от компанията (не може да ги давате под наем) или на сгради за фабрика. Чрез закупуването на ваша собствена бизнес сграда може да спрете постоянно увеличаващите се разходи по наемите в дългосрочен план, ако успеете да се договорите за фиксиран лихвен процент на заема.

Банкерът ви ще работи в тясно сътрудничество с вас, за да структурира правилния тип и срок на бизнес кредита специално за вашата конкретна нужда. Добре структуриран заем е този, който може да бъде погасен без излишно натоварване на кредитополучателя. За да си осигурите правилно структуриран заем, трябва да имате добро разбиране за целта на кредита и точно как възнамерявате да го изплатите. След това ясно да обясните това на вашия банкер. Така ще гарантирате взаимноизгодни отношения между компанията си и заемодателя. Много малки фирми могат да се възползват от кредитите на  Администрацията за малък бизнес (Small Busines Administration - SBA). SBA гарантира част от заема на малката компания, коeто често дава възможност на банките да дават кредити на малки фирми - занятие, което финансовите институции нерядко считат за твърде рисковано. Най-често срещаните заеми на SBA са 7(А), 504 и SBA Express. Посетете sba.gov, за да научите повече.