Едва половината от живеещите в САЩ притежават акции. Това е спад от 24% в сравнение с 2008 г., когато започна световната финансова криза. Но акциите са все още най-изгодна инвестиция: от 1926 г. тяхната средна годишна възвръщаемост е почти 10%, т.е. те генерират по-високи печалби в течение на времето от спестовна сметка или облигации. Ако се страхувате от възходите и спадовете на фондовата борса или се чувствате невежи, що се отнася до инвестиране (или и двете), това е разбираемо. Но позволете ми да отговоря на вашите притеснения, за да ви дам малко по-голяма увереност и по-дълбоко разбиране на темата.

Акциите не са безопасна инвестиция. Да, акциите са рискова инвестиция. Те вървят нагоре в пазари, наречени bull market - бик - подобно на животното те са агресивни, т.е. повечето хора купуват акции и цените се покачват; и надолу в пазари, наречени  bear market - мечка - подобно на животното те спят, т.е. повечето хора продават акции и цените спадат. През 2008 г. един индекс на американските акции - US stock index - показател за това как се движи пазарът - загуби 39% от стойността си в един от най-лошите „мечешки" пазари, която историята познава. Но от началото на 2009 г. същият индекс се увеличи с повече от 150%. Ако сравните всичките възходи и падения през десетилетията, възходите са повече от паденията. Разбира се, както винаги съм казвала, не инвестирайте в акции, ако ще се нуждаете от достъп до парите си в следващите десет години. Исторически погледнато, в дългосрочен план инвестициите на фондовата борса бият инфлацията, но никой не може да предвиди какво ще е движението на пазара в краткосрочен план.

Да инвестирам ли в определена акция? Нито една акция - няма значение дали някой чудесен финансов съветник или ваш приятел не може да спре да я хвали - не трябва да представлява повече от 10% от портфолиото ви. За да определите процента на вашите инвестиции в акции, специалистите съветват да извадите вашата възраст от 100, но това е правилото за всичките ви акции, събирателно. Най-добре е да не инвестирате в дадена акция, а във взаимен фонд (mutual fund) - група от акции или облигации, избрани и продавани като пакет от фондова компания; или в борсово търгуван фонд (ETF - exchange traded fund) - фонд, който се търгува на пазара като една акция. Тези „пакети" обикновено се състоят от хиляди акции, така че ако някоя определена акция загуби стойност, вие няма да прекарате безсънни нощи в терзания.

Как да реша в какво да инвестирам, ако имам 401 (к) план от работодателя си? Повечето пенсионни планове, предлагани от работодатели, включват индексни взаимни фондове (index mutual funds). Портфейлът от акции в тези фондове е предназначен да подражава на функционирането на пазарната база, за сравнение - така наречения S & P 500. Инвестирайте в индексен фонд, който включва фирми от голям, среден и малък клас от различни сектори на икономиката и има ниски годишни такси (известни още като разходен коефициент) - трябва да са по-малко от 1%. Също така внимавайте да изберете фонд, който не изисква първоначална такса, още наречена "товар" за закупуването на акции, т.е. изберете един от така наречените no-load funds. The Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) - Общият индекс на фондовата борса на компанията Вангард например е фонд без „товар", следва индекса на повече от 3500 американски компании и таксува 0.17%.

Как да реша в какво да инвестирам, ако искам да инвестирам самостоятелно? Отворете си Roth IRA сметка в някоя от евтините брокерски къщи (discount brokerage firms). Можете да планирате автоматични месечни или тримесечни банкови преводи. Придържайте се към индексни фондове или ETFs, които обикновено изискват по-малка минимална инвестиция. Например Fidelity, TD Ameritrade и Vanguard предлагат няколко варианта на ETFs, които можете да купувате или продавате без комисиона. Винаги търсете инвестиционни продукти, които ви дават диверсифициран портфейл. Аз също така обичам да инвестирам в акции, които плащат дивиденти, като например SPDR S&P Dividend ETF (SDY), който проследява индекса на фирми, увеличили изплащането на дивидентите си всяка година в продължение на поне две десетилетия.

Какво да направя, след като закупя дадена инвестиция? Проверявайте как се движат инвестициите ви веднъж годишно, като обръщате специално внимание на тяхното представяне и в три-, пет- и десетгодишни срокове. Вашите отчети следва да покажат дали вашето портфолио се е представило над или под средното ниво в сравнение с подобни инвестиционни продукти. Ако не можете да намерите тази информация, вижте уебсайта на компанията, откъдето сте закупили инвестициите си, или посетете MorningStar.com, където можете да видите как вашата инвестиция се нарежда в сравнение с други в своята категория; обмислете продажбата на всеки един фонд, който не е в горната половина на своята група. Не забравяйте да продължавате закупуването на акции дори при „мечешки" пазари, тъй като тогава имате най-голям шанс да закупите по-евтини акции. Колкото по-евтини са акциите, толкова повече ще можете да закупите. Това е от решаващо значение за изграждането на благосъстоянието ви в дългосрочен план.