Заплатата ви се изпарява, преди да сте се усетили. Разбира се, като всеки разумен човек, вие искате да спестите повече за пенсиониране, да увеличите спестяванията си за спешни случаи и да изплатите дълговете по кредитните си карти. Но без значение колко желаете да направите правилното нещо, най-вероятно забелязвате, че успявате да изхарчите заплатата си веднага след като я получите. Ето едно лесно разрешение на проблема: автоматизирайте колкото се може повече от финансовите си решения. Назначете банков превод на определена сума всеки месец (или всяка седмица, или веднъж на всеки две седмици и т.н.) от вашата чекова сметка, където получавате заплатата си, до спестовна сметка за спешни случаи и до Roth IRA сметка. Също така разрешете автоматично изплащане на кредитните си карти, като не забравяте да плащате поне 10% повече от минимума - колкото по-рано изплатите главницата, толкова по-малко лихви ще платите. По този начин няма дори да усетите, че тези пари ви липсват. Много бързо ще свикнете и ще забравите за съществуването на тези средства. Така ще харчите само това, което остава в банковата ви сметка, след като сте спестили достатъчно и сте изплатили всичките си задължения. Колкото по-малко трябва да мислите за това как харчите всеки долар, толкова по-вероятно е да харчите разумно.    

„Застоялото" съкровище. Пари в брой в спестовна сметка или в краткосрочен депозитен сертификат (certificate of deposit) са чудесни разрешения за спешния ви фонд. Но за да постигнете дългосрочните си инвестиционни цели, като например финансиране на пенсионните си години, помислете за покупка на акции. По-далечните финансови цели ще са застрашени в дългосрочен план, тъй като инфлацията ще „изгризе" покупателната способност на парите ви. Каквото можете да получите за 100 щатски долара днес, ще струва близо 200 долара след двадесет години, ако консервативно приемем, че инфлацията ще е средно 3.5%. Ако в момента сте сложили дългосрочните си инвестиции в спестовна сметка, те най-вероятно печелят по-малко от 1% лихва, което по никакъв начин не може да надмине  процента на очакваната инфлация през следващите десетилетия. Не оставяйте трудно спечелените си пари да "застоят", а ги накарайте да работят за вас, като ги инвестирате във фондовата борса.

Чашата е наполовина празна. Нормално е да мислим за бъдещето, като се съсредоточаваме върху това, което се е състояло току-що, а не върху това, което се е случило в миналото. Но тази тенденция, наречена "пристрастието на скорошния опит", може да постави финансовото ви благосъстояние в риск. По време на рецесията, която удари в края на 2008 г. например, шокираните инвеститори бързо дръпнаха милиарди долари от фондовата борса, тъй като икономиката удари рязко спирачките. Много от тях не реинвестираха парите си навреме, за да се насладят на печалбите на пазара, които последваха. Една от най-често цитираните мерки за фондовата борса - S&P 500 - нарасна три пъти от началото на 2009 до началото на 2015 г. Което означава, че ако сте имали инвестирани $10,000 през 2009 г., сега имате $30,000, ако сте имали  $100,000 през 2009 г., сега имате $300,000 - без дори да сте добавили и долар към инвестициите си от 2009 г. Когато текущите събития ви изкушат да направите прибързано решение, си спомнете, че пазарните промени, колкото и изнервящи да са, са само временни, а потенциалът за растеж е дългосрочен.

Забавената реакция. Времето е от ключово значение за изграждането на вашата финансова сигурност. Да речем, че започнете да спестявате 200 долара месечно, когато навършите 30 г. Може да натрупате $398,000 (ако приемем годишна доходност от 6%) до 70-годишна възраст. Изчакайте, докато навършите 31 г., за да започнете да спестявате, и  ще имате около $25,000  по-малко, когато навършите 70 г., въпреки че сте инвестирали само $2,400 по-малко. Това е силата на сложната лихва - лихва, изчислена върху първоначалната главница, а също и върху натрупаната лихва от предходни периоди на депозит. Сложната лихва е лихва върху лихвата и ще прави депозитите ви да растат с по-бързи темпове, отколкото простата лихва, която е лихва, изчислена само върху основната депозирана сума. Тази концепция работи и в обратната посока - когато говорим за кредити. Прекарайте 30 години в изплащане на ипотека от $300,000  при 5% лихва и вие ще дължите почти $280,000  в лихви. Изпращайте на банката си едно допълнително плащане на година и ще скъсите живота на кредита си с повече от четири години, като едновременно с това ще спестите близо $50,000 в лихвени плащания. Когато става въпрос за справяне с финансовите ви цели, независимо какви са те, няма друго време като настоящото.