Американските данъкоплатци често получават от IRS възстановяване на надплатения от тях данък доход през изминалата година (tax refund). Ако през годината работодателят ви е изпращал определена сума на  данъчните служби като данък върху вашия доход и накрая се окаже, че е трябвало да платите по-малко, защото доходът ви е бил по-малък от очаквания, то IRS ще ви върнe надплатения данък доход. За целта, разбира се, трябва да подадете данъчната си декларация за предната година до 15 април на следващата година.  Неведнъж съм обсъждала на страниците на любимия ви вестник какви са сериозните последствия от неподаването на данъчна декларация в САЩ. Повечето ни сънародници са наясно, че ако желаят да имат някакво бъдеще в Америка и всичките им години на усилен труд да доведат до положителен финансов резултат, то една от главните им задачи е да подават данъчната си декларация всяка година. Но ако поради някаква необяснима причина все още не сте подали данъчната си декларация за 2011 г., може да се окаже, че сте един от над 1,200,000 данъкоплатци, които все още не са получили от IRS дължимите им над един милиард долара за tax refunds за 2011 данъчна година.

Кога е крайният срок да получите от IRS своите надплатени данъци за 2011 г.? Часовникът тиктака, така че най-добре е да действайте бързо, ако искате да получите обратно надплатените от вас данъци. Трябва да подадете декларацията си за 2011 г. не по-късно от 15 април 2015 г. Ако не подадете дотогава, средствата ще бъдат предадени на държавната хазна на САЩ и ще ги загубите завинаги. Според оценката на данъчните служби повече от половината от непотърсените възстановими данъци са най-малко $698 на човек. Реално общият размер на вашия tax refund може да бъде още по-висок от приблизителната оценка на IRS. Ако не подадете данъчна декларация за определена година, данъчните служби правят за вас един вид „заместител" на данъчната ви декларация, за да преценят дали им дължите данъци. Тяхната данъчна декларация е конструирана на базата на доходите ви, представени от трети страни - като например данъчните форми W-2 и 1099, изпратени от вашите работодатели до IRS. Въпреки това данъчните служби обикновено намаляват годишния ви доход, като използват стандартното законово приспадане, тъй като те не разполагат с достъп до вашите детайлизирани удръжки и свързаната с тях необходима документация. Следователно потенциално би могло да има много повече от 1 милиард долара непотърсени възстановими данъци, тъй както детайлизираните удръжки не са били приложени към „заместителните" данъчни декларации, подготвени от IRS.

Защо има толкова много непотърсени tax refunds? В някои случаи хората, които са получили твърде малко приходи през годината, не са задължени по закон да подават данъчна декларация, въпреки че работодателите им са удържали данъци от заплатите им или пък самите данъкоплатци са изпращали на IRS данъчни плащания на всеки три месеца, изчислени въз основа на прогнозираните от тях годишни доходи. В други случаи хората с ниски или средни доходи може да не са заявили максималния разрешен по закон данъчен кредит за трудов доход (EITC - Earned Income Tax Credit) от $5 751 за това, че имат три или повече деца. Може да се квалифицирате за EITC през 2011 г., ако сте имали три или повече деца и сте спечели по-малко от $43,998 ($49,078 за женени двойки). Границата на доходите е $40,964 ($46,044 за женени двойки) за хора с две деца; $36,052 ($41,132 за женени двойки) за хора с едно дете и $13,660 ($18,740 за женени двойки) за бездетни данъкоплатци.

Трябва ли просто да подадете данъчната си декларация за 2011 г., за да получите дължимите ви пари? Да, за да поискате своя tax refund от IRS, просто трябва да изпратите своята данъчна декларация за 2011 г., но парите няма да ви бъдат възстановени, освен ако вашата финансова къща не е в ред. Трябва да сте подали своите данъчни декларации за 2012 г. и за 2013 г. И ако дължите пари на IRS, възстановените средства ще бъдат приложени към баланса на вашите задължения към държавната хазна. Също така данъчните служби имат законното право да използват вашия tax refund за компенсиране на неплатена(и) издръжка(и), които дължите за дете (деца) от предишни бракове (връзки) или за компенсиране на някои федерални дългове, като например студентски заеми.

В заключение - това е още едно неопровержимо доказателство на тезата, че не е разумно да пренебрегвате подаването на данъчната си декларация дори и да си мислите, че не дължите нищо на IRS. Защото може пък да се окаже, че държавната хазна ви дължи сериозна сума пари. И кой би казал „не" на пари в брой?!