Фиксираните анюитети са по същество инвестиции, подобни на CD (certificate of deposit), но издадени не от банка, а от застрахователна компания. Както и депозитните сертификати, те изплащат гарантирани лихвени проценти, но в много случаи по-високи от банковите CDs. Фиксираните анюитети могат да бъдат отложени (deferred) или незабавни (immediate). Отложените натрупват редовни лихви, а незабавните правят фиксирани плащания (определени от възрастта и размера на анюитета) през пенсионните ви години. Удобството и предвидимостта на плащанията правят фиксирания анюитет популярен вариант за възрастни хора, които искат по-сигурен поток от приходи, допълващ другите им доходи след пенсиониране.

Фиксираните анюитети плащат гарантирани лихвени проценти, което ги прави привлекателни за инвеститорите, желаещи да са особено предпазливи, що се отнася до възходите и паденията на фондовия пазар. Друго предимство е, че те имат нисък инвестиционен минимум - обикновено $1,000  до $10,000, а също и фактът, че няма данъчно облагане върху лихвите, докато не ги изтеглите. Процентът на лихвата обаче може да бъде фиксиран за ограничен период от време и след това да падне, най-често след първата година. Ако не ви хареса новата лихва и искате да изтеглите парите си по-рано, застрахователната компания ви налага големи такси, които сериозно накърняват вашите печалби.

 Плюс това, ако решите да подпишете договор за фиксирани плащания през целия си живот, тези плащания няма да се повишат, за да вървят в крак с инфлацията. В резултат на това стойността на парите, които получавате, ще намалее с течение на времето, тъй като инфлацията ерозира покупателната способност на всеки долар. Така например, ако се пенсионирате млади и планирате да получавате анюитетни плащания за по-дълъг период от време, покупателната способност на парите ви  може да се окаже голям проблем след 20-30 години. Но ако сте притеснени дали ще имате достатъчно доходи през пенсионните си години, фиксираният анюитет може да ви помогне да спите нощем. Поради своята стабилност тези застрахователни продукти могат да бъдат подходящи за тези, които искат да се уверят, че парите им ще могат да покриват поне абсолютния минимум на фиксираните им разходи.

Незабавните анюитети (immediate annuities) са доста прости - в основата си тe са огледален образ на застрахователната полица „Живот". Вместо да правите редовни плащания към даден застраховател, който да извърши плащане на еднократна предварително определена сума към наследниците ви след вашата смърт, при незабавния анюитет вие давате на застрахователя еднократна сума в брой в замяна на редовни плащания към вас, докато не починете. Всъщност имате няколко опции, включително плащания за определен период от време - да речем, 10 или 20 години - или плащания, които ще продължат толкова дълго, колкото вие или вашата съпруга сте живи. Както подсказва името, незабавните анюитети започват да правят плащания веднага, така че те са подходящи за хора в пенсионна възраст.

Най-добрият вариант е фиксираният незабавен анюитет (fixed immediate annuity), тъй като този продукт „запечатва" потока на доходите за целия ви живот (или определен брой години, ако решите) - така няма да се притеснявате дали ще имате достатъчно пари, за да плащате сметките си всеки месец. А и плащанията могат да бъдат по-високи, отколкото обикновено бихте били в състояние да получите, ако вложите парите си в сигурни инвестиции като CDs.

Другият вид е променлив незабавен анюитет (variable immediate annuity), но съм писала неведнъж защо аз лично не одобрявам variable annuities. Да, имате потенциал за запазване на покупателната способност на вашите доходи, тъй като застрахователната компания влага парите ви във фондовия пазар и ви обещава по-високи приходи, но променливите анюитети имат най-високите такси и комисиони в бизнеса и е чиста глупост да си хабите парите по този начин. От друга страна, фиксираният незабавен анюитет ви гарантира плащания за дълъг период от време дори до края на живота ви. Тези плащания започват, когато се пенсионирате, но вие може да живеете по-дълго, отколкото си мислите, така че месечният ви доход може да не изглежда толкова розов след 40 години инфлация. Ето защо много хора предполагат, че variable annuity би бил по-добър продукт, тъй като може да ги предпази от инфлация. Обаче те забравят, че плащанията скачат нагоре или надолу всеки месец в зависимост от „производителността" на вашите инвестиции, което може да направи бюджетирането изключително трудно. И плащанията могат да паднат значително, ако фондовият пазар падне - толкова значително, че да не можете дори да си покриете месечните разходи.

Ето защо, ако сте решили да купувате анюитет, най-добрият продукт според мен е fixed immediate annuity. Ако искатете да си гарантирате, че ще имате доходи, независимо колко време живеете, незабавният фиксиран анюитет може да бъде добро допълнение към пенсията ви, за да помогне за покриване на основните ви разходи за живот. Колкото по-големи са шансовете ви да доживеете до дълбока старост, толкова повече пари можете да вложите във fixed immediate annuity, като, разбира се, си оставите достатъчно активи извън анюитета  - инвестирани във фондовата борса, за да се защитите от инфлация.