Загубата на съпруг(а) чрез смърт или развод може да бъде емоционално опустошителна и е много трудно да вземате важни финансови решения в такъв момент. И все пак точно тогава сериозни парични въпроси изискват вашата незабавна намеса - пенсионните ви активи, бюджетирането за един доход, застраховките ви, социалноосигурителният ви чек... За да избегнете вземането на емоционални и потенциално вредни финансови решения, следвайте следните шест важни стъпки, които могат да ви помогнат да защитите личните си финанси.

1. Актуализирайте банковите си сметки. Ако загубите съпруг(а), независимо дали след смърт или развод, най-вероятно ще се наложи да промените регистрациите на всички съвместни банкови сметки. Подобни промени в собствеността обикновено изискват определена документация. Ако сте вдовица или вдовец, ще трябва да предоставите на вашите финансови институции копия от смъртния акт на вашия съпруг/а, за да прехвърлите сметките от обща съсобственост във ваша лична собственост. При развод промяната на собствеността изисква първо определяне как ще се разделят съвместно притежаваните активи (обикновено чрез съдебни дело за развод). Обърнете внимание на условията, при които могат да се делят активи и/или собствеността да се смени. Може да се сблъскате със значителни данъчни тежести, ако разделите високо ценени активи или рискувате финансовата си сигурност чрез продажбата на инвестиции в нестабилни пазари. Най-добре е да се консултирате с вашия данъчен съветник.

2. Разделете или прехвърлете пенсионните си активи. Като цяло след смъртта на собственика на сметката пенсионните активи преминават директно към наследниците (най-често съпруга(та) - за тези, които са женени), т.нар. beneficiary. Ето защо наименуването на вашия наследник във всичките ви пенсионни сметки, като например 401 (к), 403 (b), IRA, е критично. Дори ако имате завещание, което прави разпоредби за вашите пенсионни активи, наименуваните beneficiaries ги заменят. Що се отнася до IRA, преживелият съпруг обикновено става притежател на пенсионните активи на съпругата си дори ако никакъв наследник не е наименуван. Ако наследите IRA от съпруга си и го прехвърлите в собствения си IRA, вие трябва да започнете да приемате задължителните минимални дистрибуции (minimum required distributions - MRDs) от сметката, когато навършите 70 години и половина. Може да се сблъскате с 10% наказателна лихва за ранно изтегляне на парите, ако извадите средства от пенсионната сметка, преди да навършите 59 години и половина. Като алтернатива започнете да приемате MRDs въз основа на собствената си продължителност на живота, за да не подлежите на 10% наказателна лихва за  ранно изтегляне на парите, ако сте по-млади от 59 години и половина.  

Какво се случва при развод? Пенсионните активи често се разделят от съда чрез квалифициранo нареждане на семейните отношения (qualified domestic relations order - QDRO). QDRO е правната договореност, която или признава правото на бившия съпруг да назове нов наследник на пенсионната си сметка, или посочва, че бившата съпруга ще остане beneficiary на всички или на част от пенсионните активи на съпруга си. Бъдете внимателни и дайте на финансовите институции всички необходими официални съдебни документи, за да прехвърлят парите на ваше име по правилния начин и да не се окажете изненадани с огромни задължения към IRS, когато подадете данъчната си декларация на следващата година.

3. Направете оценка на доходите и бюджета си. Най-вероятно, ако изведнъж се окажете единственият работещ в домакинството, доходите ви значително да намалеят, така че може да се наложи да коригирате съответно и бюджета си. Започнете с изброяването на задължителните си разходи (жилище, храна, застраховки, транспорт, ток, вода, телефон и т.н.) и на желателните си разходи (вечери на ресторант, ваканции, облекло и др.). Ако сте близо до пенсиониране или вече сте пенсионери и се страхувате от недостиг на доходи, можете да се замислите за създаване на непрестанен източник на доходи чрез закупуване на annuity (анюитет). Тези продукти са много сложни застрахователни инструменти, които обикновено носят огромни комисиони на продаващия ги агент. Има най-различни видове анюитети и повечето са пълна загуба на пари (за вас, не за застрахователния агент). Бъдете много внимателни - за да можете да превърнете част от своите пенсионни спестявания в източник на надежден доход, най-добрият вариант е т.нар. immediate annuity - анюитет, който започва да ви дава пари веднага, а не след 10 или 20 години.

Не забравяйте да си набавите и следващия брой на любимия си вестник, където ще разгледам още три финансови сфери, които не бива да пренебрегвате, ако внезапно сте овдовели или сте се развели.